Brev från Kuba: Kubanska människorättsförsvarare skriver brev till EU

Det oberoende kubanska civilsamhället har uteslutits under hela förhandlings- och implementeringsprocessen av ett nytt avtal mellan EU och Kuba. För att bättre inkludera det oberoende civilsamhället har Civil Rights Defenders bjudit in kubanska människorättsförsvarare och organisationer att skriva brev med policyförslag till EU. 

I juli 2019 bjöd Civil Rights Defenders in kubanska människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer att skriva brev med förslag på hur EU borde arbeta med Kuba under de kommande åren. De texter vi fick in innehåller en rad konstruktiva förslag på hur EU kan arbeta för att stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter på Kuba. Många av förslagen handlar även om hur det oberoende kubanska civilsamhället kan delta i de politiska dialogerna och samarbetet mellan EU och Kuba. Texterna har publicerats i en rapport.

Ladda ner rapporten:

Ladda ner rapporten här på engelska.
Ladda ner rapporten här på spanska.

Taggar