Pressfriheten i Albanien måste skyddas

Tillsammans med ett flertal människorättsorganisationer och medieorganisationer uppmanar vi parlamentet i Albanien att upphäva två kontroversiella lagförslag som kan kränka pressfriheten i landet.

Den 19 december ska det Albanska parlamentet rösta om två kontroversiella lagförslag som riskerar att kränka pressfriheten i landet. Lagförslagen har mött stark kritik från lokala journalister, medieorganisationer och aktörer inom civilsamhället. 

De två lagarna rör audiovisuella medier och elektronisk kommunikation. Bland annat finns förslaget att ett administrativt organ ska skapas och kunna bötfälla onlinemedia i landet samt blockera utländsk onlinemedia utan domstolsbeslut. Antas lagarna skulle det dessutom innebära att registreringskrav för onlinemedia införs. 

I ett gemensamt uttalande förra månaden skrev vi tillsammans med 14 albanska civilsamhällesorganisationer att lagarna riskerar att öka såväl censurering som självcensurering i lokal media. Vi menar att lagarna kan bidra till att respekten för yttrandefriheten i Albanien – som redan är på tillbakagång – försämras ytterligare.

Vi fortsätter att bevaka läget i Albanien samt uppmana nationella och internationella myndigheter att säkerställa att pressfriheten försvaras.

Läs mer här

Taggar ,