Flicka våldtagen på BUP – Civil Rights Defenders överklagar beslut från Löf

Foto: Anders Ekedahl/Mostphotos

En 15-årig flicka utsattes för våldtäkt och drogs in i en självmordslek när hon vårdades på en sluten tvångsvårdsenhet på BUP Stockholm. Nu lämnar Civil Rights Defenders in en överklagan till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) då flickan inte fått tillräcklig ersättning för sina vårdskador.

Händelserna som inträffade 2014 – 2015 hade kunnat undvikas om vården hade haft ett fungerande patientsäkerhetsarbete. Som ombud för flickan anmälde Civil Rights Defenders fallet till Löf i april 2017 för att begära ersättning för vårdskadorna.

Ett och ett halvt år senare kom Löf:s beslut som konstaterar att vården har brustit. Men flickan får inte tillräcklig ersättning för sina skador och Civil Rights Defenders överklagar därför beslutet.

– Den som utsatts för en människorättskränkning har rätt till kompensation. Ekonomisk ersättning tar inte bort lidandet, men det är ett viktigt erkännande om att patienten fått felaktig vård, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Löf konstaterar att BUP gjorde fel i samband med våldtäkten och beviljade patienten viss ersättning. Men Löf drog samtidigt av en större del av beloppet med motiveringen att flickan redan fått skadestånd i samband med rättegången i brottmålet.

– Det är fullständigt felaktigt att Löf kvittar beloppen mot varandra. Det handlar om två olika delar som flickan har rätt att få ersättning för. Dels har hon utsatts för brott av en medpatient och dels har BUP haft bristande uppsyn över patienterna vilket lett till att våldtäkten kunde genomföras, säger Annika Åkerberg.

Drogs in i självmordslek

På grund av bristande tillsyn på vårdavdelningen drogs flickan även in i en självmordslek av en medpatient och var nära att dö. Enligt ett utförligt läkarintyg har hon till följd av detta drabbats av posttraumatisk stress och haft återkommande ångest, mardrömmar, sömnproblem och självskadebeteende.

Flickan säger dessutom att hon utsatts för sexuella trakasserier av en anställd på BUP i samband med en bältesläggning, men Löf menar att det inte är bevisat att den anmälda händelsen har inträffat och ger därför inte ut någon ersättning.

Civil Rights Defenders menar dock att, oavsett vad som kan bevisas ha hänt eller inte, så har BUP haft ett ansvar att ta patientens upplevelse och rädslor på allvar och ge en god vård och omsorg.

– Att behandlas inom vården ska göra människor friska, inte orsaka dem ännu mer skada. Tyvärr är det här bara ett exempel av många där det gått helt fel, det finns stora brister med mänskliga rättigheter inom Sveriges låsta institutioner, säger Annika Åkerberg.

– Nu väljer jag att överklaga för att få upprättelse, men också för att andra personer som haft liknande upplevelser ska få en rimlig upprättelse, säger flickan.

Taggar ,