EqualiTECH 2019 – Västra Balkans första Hackathon

Hackathon 2019 organiseras i Kosovo
EqualiTECH 2019 är Västra Balkans första Hackathon. Eventet kommer att hållas i Kosovo.

I samarbete med organisationen Innovation Center Kosovo (ICK) organiserar Civil Rights Defenders Västra Balkans allra första Hackathon med fokus på mänskliga rättigheter. Eventet, EqualiTECH 2019, äger rum mellan 27–29 september 2019.

Kampen för att skydda och främja mänskliga rättigheter pågår ständigt och är i stort behov av moderna tekniska framsteg. Det finns dock tydliga brister i samspelet mellan tekniska investeringar och fokus på mänskliga rättigheter, vilket ofta leder till att förespråkare för mänskliga rättigheter begränsas i sitt arbete.

I ett försök att minska denna klyfta bjuder vi nu in deltagare med olika bakgrund, kompetens och kreativa förmågor för att bilda tvärvetenskapliga team med uppdraget att uppfinna unika digitala produkter som ska lösa människorättsutmaningar inom tre tematiska områden:

  1. Rättvisa och jämlikhet
  2. Yttrandefrihet
  3. Tillgång till information

Detta helt unika evenemang utmanar deltagarna att utgå från mänskliga rättigheter när det kommer till idéer om design och innovativa lösningar. Det syftar till att sammanlänka kraften inom teknisk innovation med kompetenser och erfarenheter bland människorättsförsvarare och aktivister, för att hitta lösningar som kan stödja arbetet för mänskliga rättigheter i länderna på Västra Balkan.

Under ledning av experter kommer de tävlande med olika bakgrund att få 40 timmar på sig att designa innovativa produkter som ska bidra till arbetet att skydda och främja mänskliga rättigheter.

Är du intresserad av att vara med? Klicka här för att lämna in din ansökan senast den 17 september.

Läs mer om ansökningskriterierna och de tre tematiska områdena i vår artikel på engelska. Notera att du som söker måste ha fyllt 18 år.

Taggar ,