Civil Rights Defenders UPR-rapport 2019

I januari 2020 förhörs Sverige av FN:s råd för mänskliga rättigheter, som har till uppgift att bevaka hur Sverige respekterar mänskliga rättigheter. Granskningen genomförs inom ramen för FN:s allmänna ländergranskning (Universal Periodic Review).

Parallellt med att regeringen skickar in en rapport till FN tillåts även aktörer inom det civila samhället att skicka in skuggrapporter för att beskriva sin syn på hur Sverige lever upp till sina åtaganden, bland annat FN:s kärnkonventioner.

I Civil Rights Defenders skuggrapport till FN kritiserar vi Sverige för bristande skydd för mänskliga rättigheter, särskilt gällande diskriminering, rasism och hatbrott, urfolksrättigheter och medicinska åldersbedömningar.

Ladda ner rapporten

Klicka här för att läsa rapporten.

Taggar