Rapport: Brottsoffers tillgång till rättvisa i samband med våldsbrott i häkte eller förvar

Som en del av EU-forskningsprojektet Access to Justice for Victims of Violent Crime Suffered in Detention har Civil Rights Defenders undersökt den svenska implementeringen av brottsofferdirektiven 2004/80/EG och 2012/29/EU med fokus på intagnas rättigheter i samband med att de utsatts för brott i häkte eller på Migrationsverkets förvar.

Det handlar till exempel om möjligheterna att göra en anmälan och få rättsligt stöd och möjligheter till kompensation. Syftet är att få bättre förståelse för hur frihetsberövade personer i praktiken får tillgång till och åtnjuter sina rättigheter som brottsoffer, enligt EU-direktiven.

Under hösten har Civil Rights Defenders kartlagt lagar, riktlinjer och praxis vad gäller direktivens implementering i Sverige liksom genomfört 40 intervjuer med brottsoffer, personal på häkten och förvar, ombud för frihetsberövade personer, civilsamhällesorganisationer samt andra som möter brottsoffer, däribland sjukvårdspersonal. Undersökningen har sammanställts i en rapport som kan laddas ner längre ner på sidan.

Utvecklingsområden

Några av de utvecklingsområden som identifierats:

  • Otillräckliga arrangemang för att informera frihetsberövade brottsoffer om deras rättigheter.
  • Otillräckliga arrangemang för att identifiera brottsoffer bland internerna.
  • Otillräckliga arrangemang för att få skador dokumenterade av sjukvårdspersonal eller läkare.
  • Utbildning för personal innehåller inte information om brottsoffers rättigheter eller metod att identifiera utsatthet bland brottsoffer/interner.
  • Det saknas statistik rörande brottsoffer som är frihetsberövade.

Vill du veta mer?

Ladda ner Civil Rights Defenders rapport Country study Sweden – Immigration detention and pre-trial detention (Engelska).

Taggar