Individuell juridisk rådgivning

Upplever du att du har blivit diskriminerad på någon av följande grunder?

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Civil Rights Defenders erbjuder kostnadsfri information och rådgivning om hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Vår rådgivningsverksamhet i diskrimineringsfrågor är begränsad till Stockholm, där vi arbetar jämte Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd.

Civil Rights Defenders bedriver ett särskilt arbete vad gäller samers rättigheter och vår rådgivning omfattar sådana diskrimineringsärenden oavsett region.

Vi har även ett samarbete med Stadsmissionen/Crossroads för att motverka hatbrott mot romska EU-medborgare i Malmö. Vår rådgivning i diskrimineringsfrågor inkluderar även denna grupp.

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga via mejl och telefon:

Våra telefontider är tisdagar kl. 13.30–17.00 och torsdagar kl. 09.30–12.00. Vill du kontakta oss utanför dessa tider hänvisar vi till ovan angivna mejladress.

Observera att vi inte tar emot spontanbesök. Efter den första kontakten tar vi ställning till ditt ärende och bedömer om ett besök hos oss ska bokas in.

Kontakta andra aktörer om ditt diskrimineringsärende

Andra aktörer du kan vända dig till med ditt diskrimineringsärende är:

  • Lokala antidiskrimineringsbyråer. Befinner du dig utanför våra ovan angivna upptagningsområden finns det antidiskrimineringsbyråer du kan kontakta runtom i Sverige. Här finns en lista på alla byråer samt i vilka regioner de arbetar.
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en myndighet som arbetar mot diskriminering. Dit kan du som enskild vända dig om du blivit utsatt för diskriminering. Mer information om hur du gör en anmälan till DO hittar du här.
  • Om du har blivit diskriminerad i arbetslivet och är medlem i en facklig organisation är det i första hand dit du ska vända dig.

Har du upplevt en annan människorättskränkning än diskriminering är du också välkommen att kontakta oss på ovan angiven mejladress eller telefonnummer. Vi kan då i första hand erbjuda dig tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Civil Rights Defenders är inte en myndighet och omfattas därmed inte av offentlighetsprincipen. Vidare omfattas alla som behandlar din förfrågan av tystnadsplikt.

När du kontaktar oss har du rätt att vara anonym. Om du väljer att lämna personuppgifter kommer de att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår personuppgiftspolicy.

Taggar