Sex teatermedlemmar fängslade för regimkritik i Burma

De sex kulturutövarna fängslades efter att ha uppfört en satirisk teaterpjäs där militären blev kritiserad. Händelsen utspelade sig under det burmesiska nyåret där teaterstycket framfördes under en traditionell nyårsfestival. Militären kontrollerar rättssystemet och gummiparagrafer används för att skrämma kritiker till tystnad. De sex riskerar nu upp till två års fängelse.

Pjäsen uppfördes på en festival under det buddhistiska nyårsfirandet i Burma, då man traditionellt driver med makthavare. Efter en kort period av försiktiga demokratiska reformer ökade utrymmet för yttrandefrihet i Burma. Att militären till och med riktar in sig på satir är ett tecken på att den demokratiska utvecklingen har stannat upp och drastiskt försämras.

Detta är långt ifrån det enda fallet i Burma där militären och andra makthavare riktar in sig på de som ifrågasätter deras auktoritet. Under drakoniska förtalslagar eller med hänvisning till landets säkerhet har filmare och journalister fängslats och åtalats.

Utvecklingen i Burma speglar en trend i många länder där Civil Rights Defenders arbetar. Kritiska röster tystas medan situationen för de människorättsförsvarare förvärras. Möjligheter att driva opinion och organisera sig till försvar för mänskliga rättigheter försämras i takt med att ny repressiv lagstiftning införs i land efter land. Lagar används godtyckligt för att skrämma till tystnad och arrestera personer med obekväma åsikter. Journalister och andra som dokumenterar maktmissbruk arresteras och hotas med våld.

Tillsammans kan vi dock förbättra denna situation. Vi kämpar mot förtrycket tillsammans med människorättsförsvarare som förföljs för sin kamp för civila och politiska rättigheter. Därför är stödet till Civil Rights Defenders partners i Asien och runtom världen så viktigt. Genom att kanalisera resurser till människorättsförsvarare och genom påverkansarbete och opinionsbildning stärker vi kampen för de mänskliga rättigheterna.

Taggar