Samarbete med Svenska Olympiska Kommittén och Svenska Paralympiska Kommittén

Bilden visar en 7 stycken löparbanor som svänger till vänster runt en gräsytaCivil Rights Defenders har ingått i ett samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, och  Sveriges Paralympiska Kommitté, SPK, för att upplysa förbunden om situationen för de civila och politiska rättigheterna i de regioner som SOK och SPK har aktiva idrottare. Utöver detta ska Civil Rights Defenders utbilda personal på SOK och SPK samt ha löpande dialog i frågor som rör mänskliga rättigheter.

– För oss är det viktigt att våra idrottare och ledare blir upplysta om vilka förhållanden som finns på platser dit vi reser och tävlar. Genom det här samarbetet med Civil Rights Defenders får vi tillgång till den expertis vi behöver, säger Peter Reinebo, verksamhetschef för Sveriges Olympiska Kommitté.

Sveriges Olympiska Kommitté, som består av 41 medlemsförbund skall verka för de Olympiska grundvärderingarna bland annat genom utbildning av idrottarna. För svensk del är nästa stora mästerskap Europeiska Spelen i Belarus 21–30 juni. Civil Rights Defenders har redan varit en del i förberedelsearbetet inför spelen genom att hålla en föreläsning om landet för aktuella förbundskaptener och coacher.

– I Belarus är allt arbete med medborgerliga och politiska rättigheter förenat med stora risker. Myndigheterna slår ner på alla former av kritiskt tänkande och människorättsförsvararare och politiska motståndare är de främsta måltavlorna. Detta är viktigt att känna till och att kunna se bortom den bild som regimen vill visa upp under den här typen av event, säger Anders L. Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté diskuteras nu utbildningar och aktiviteter inför kommande olympiska spel.

– Att SOK och SPK lyfter fram och ökar kunskapen i dessa frågor och med detta tar tydlig ställning för mänskliga rättigheter är viktigt. Vi hoppas och tror att det här samarbetet kan inspirera andra samhällsaktörer från olika sektorer att våga ta liknande initiativ, säger Anders. L. Pettersson.

Taggar ,