Frågor och svar om databasen

Vad är en människorättsförsvarare? 

I enlighet med FN:s deklaration om människorättsförsvarare utgår Civil Rights Defenders från vad människorättsförsvarare gör, snarare än vilka de är eller vilka organisationer de tillhör. Begreppet omfattar inte bara aktivister och medlemmar av mellanstatliga organisationer, utan även t.ex. domare, poliser, tjänstemän, företagare och politiker. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter beskriver begreppet på följande vis:

“Vem som helst som arbetar med att främja mänskliga rättigheter, vare sig det är organisationer baserade i världens största städer eller individer förankrade i sina lokalsamhällen, är människorättsförsvarare. Oberoende av härkomst, språk, kön, ålder, nationalitet eller yrke. Människorättsförsvarare måste dock erkänna de mänskliga rättigheternas universalitet, odelbarhet, och ömsesidighet, liksom ett antal kärnprinciper: ansvarsutkrävande och rättsstatsprincipen, jämlikhet och icke-diskriminering, samt deltagande och inkludering. De får heller inte tillgripa våldsamma medel för att uppnå sina mål.”

Hur kan DiDi användas? 

Det är ofta svårt för människorättsförsvarare att offentliggöra information om övergrepp. Regeringar kontrollerar kommunikationsmedlen, och människorättsförsvarare saknar ofta den kunskap och de verktyg som krävs för att presentera informationen.

DiDi kan användas online och offline för att registrera övergrepp. Databasens parsingfilter gör det även möjligt för organisationer att ladda upp rapporter i PDF, Excel, eller Word-format.

DiDi tillåter dig som användare att systematisera information om människorättsövergrepp på ett säkert sätt. Denna data kan sedan filtreras, analyseras, laddas ned, och presenteras med hjälp av kartor och grafer. Databasen är utformad för att registrera övergrepp mot enskilda människorättsförsvarare, men kan självklart även användas för att kartlägga övergrepp mot andra offer.

Vad är Civil Rights Defenders roll i arbetet med DiDi? 

Civil Rights Defenders ansvarar för underhållet av databasen och fastställer användarvillkoren. Vi genomför felsökningar och leder arbetet med den fortskridande utvecklingen av databasen, samt håller kontakt med våra användare.

Civil Rights Defenders kvalitetssäkrar inte data i databasen och ansvarar inte för hur den används. Vi granskar dock certifierade användares rutiner för att försäkra oss om den data de publicerar på vår hemsida.

Vad krävs för att använda databasen? 

Du behöver inte vara insatt i IT-system eller mänskliga rättigheter för att använda databasen. Den kan enkelt laddas ned och användas för att registrera övergrepp med hjälp av dess steg-för-steg-funktion. Om problem ändå uppstår finns det en manual samt en lista med definitioner att tillgå.

Men för att kunna samla information om människorättsövergrepp och använda denna information på ett säkert och effektivt sätt, är viss förkunskap likväl viktig. Civil Rights Defenders har i 35 år utbildat människorättsförsvarare, och vi specialiserar oss på att stödja dem i alla aspekter av deras arbete. Kontakta oss om du är i behov av vår hjälp.  

Vilka metoder finns tillhanda för att registrera data? 

Uppladdningsfunktionen 

För att hjälpa våra certifierade användare att ladda upp äldre rapporter har vi byggt in ett parsingfilter, som kan läsa in deras data och integrera den i databasen. Filtret är av stor vikt för användare med åratal av data, men utan tillgång till säker lagring.   

Steg-för-stegfunktionen 

Användare kan använda steg-för-steg-funktionen för att registrera människorättsövergrepp i databasen. Funktionen är användarvänlig och lättanvänd. Våra partners kan med hjälp av den snabbt skriva rapporter, med tillgång till all information för att göra dem relevanta i ett större sammanhang. Förutom att fylla i uppgifter i formuläret kan användare även beskriva händelserna med sina egna ord, ladda upp bilder, filmer, dokument, och relevanta länkar. Steg-för-steg-funktionen kan även laddas ned i appformat, där du kan arbeta off-line. Läs mer om detta här.  

Excelmallen 

Excelmallen är ett alternativ för certifierade användare med begränsad internetuppkoppling, och som känner sig mer bekväma med verktyg de är vana vid att använda. Civil Rights Defenders har därför framställt en Excelmall som består av samma formulär som i steg-för-steg-funktionen. Excelmallen kommer snart vara nedladdningsbar från instrumentpanelen på databasens hemsida. 

Kan jag lära mig från andra användare av databasen? 

Vartannat år arrangerar Civil Rights Defenders konferensen Defenders’ Days i Stockholm. Konferensen handlar främst om kapacitetsbyggande, påverkansarbete, och kunskapsförmedlande. Den erbjuder användare goda möjligheter att knyta kontakter med varandra samt tredje parter, för att bygga supportnätverk som kan upprätthållas av informationsflödet som systemet förser användarna med. Civil Rights Defenders planerar även att skapa ett forum, där våra partners samt tredjepartsanvändare (media, politiker, med mera) kan diskutera människorättsfrågor. 

Kostar det något att använda tjänsten? 

Om du arbetar som människorättsförsvarare, och är intresserad av att arbeta med oss eller vill lära dig mer, vänligen mejla oss på database@crd.org, så hör vi av oss.  

Vem kan använda databasen? 

Databasen kommer snart finnas tillgänglig för gratis nedladdning här för allmänheten. Databasen installeras då på din enhet, och tillåter dig att kartlägga människorättsövergrepp. Den gör det även möjligt för dig att systematisera informationen och framställa rapporter med hjälp av den data du laddar upp.  

Det finns i dagsläget två typer av användare: registrerade samt certifierade användare. När du laddar ned och använder databasen blir du automatiskt en registrerad användare. Om du arbetar för en människorättsorganisation och är intresserad av att certifiera dig, erbjuder Civil Rights Defendesr partnerskap samt ett utbildningspaket utan kostnad. Genom att bli partner med Civil Rights Defenders berättigas du till:

  • Ett anpassat parserfilter som kan läsa in äldre rapporter.
  • Avancerad träning i hur databasen fungerar.
  • Utbildningar i kapacitets- och påverkansarbete.
  • Ett utvidgat nätverk som omfattar människorättsförsvarare från en uppsättning olika länder. 
  • Delta på workshops och utbildningar i andra länder. 
  • Delta på Defenders’ Days vartannat år i Stockholm.

Utbildningarna finns tillgängliga på spanska och engelska. Vänligen kontakta oss om du är intresserad.  

Hur blir jag medlem? 

Människorättsförsvarare och organisationer kan anmäla sitt intresse att ansluta sig till DiDi genom att skicka ett mejl till database@crd.org. När vi har behandlat ansökningen skrivs ett avtal under mellan Civil Rights Defenders och partnerorganisationen i fråga. Vi förser dig sedan med ett användarnamn och lösenord som ger dig tillgång till databasen online samt off-line. 

Civil Rights Defenders försöker göra DiDi så användarvänlig som möjligt. Som medlem finns det tre sätt för dig att ladda upp information: onlineformatet där du fyller i information steg-för-steg; uppladdning av filer via Excelmallen; eller ladda upp din rapport på databasen. Det sista alternativet är dock bara tillgängligt för användare med ett anpassat parserfilter.   

Är min data säker? 

Vänligen läs mer om datakvalitet och säkerhetsrelaterade frågor här.