Frågor och svar om databasen

Vad är Defenders’ Database?

Defenders’ Database är ett onlineverktyg skapat för, och tillsammans med, människorättsförsvarare och civilsamhällsorganisationer. Med hjälp av verktyget kan människorättsförsvarare dokumentera och organisera information om övergrepp och människorättskränkningar de utsatts för i samband med sitt arbete att skydda och försvara de mänskliga rättigheterna.

Varför kallas Defenders’ Database ibland för DiDi?

DiDi är en förkortning av Defenders’ Database och användes även som arbetsnamn när databasen utvecklades. En anledning till valet av förkortning är att DiDi fungerar bra på många olika språk, vilket är en fördel då den riktar sig till människorättsförsvarare i många olika länder.

Vad kan Defenders’ Database användas till?

Defenders’ Database erbjuder människorättsförsvarare och civilsamhällsorganisationer runtom i världen en plattform där de får hjälp att organisera, samla in, lagra, bearbeta, dokumentera, analysera, visualisera och skydda information och data kopplat till övergrepp och människorättskränkningar.  

Hur fungerar Defenders’ Database?

Den huvudsakliga funktionen i Defenders’ Database är en steg-för-steg-process för att skapa rapporter om övergrepp och människorättskränkningar. Genom att fylla i information i rullgardinsmenyer, textfält, textlådor och kryssrutor kan användare skapa en rapport. Förutom den obligatoriska informationen som krävs för att skapa en rapport kan användare också ladda upp foton, filmklipp, ljudupptagningar och andra dokument som är relevanta för rapporten.

Rapporterna kan analyseras genom olika funktioner som finns inbyggda i verktyget, samt kategoriseras, spåras, bevakas och/eller exporteras och delas online.

Vem kan använda Defenders’ Database?

Defenders’ Database är tillgängligt för människorättsförsvarare och civilsamhällsorganisationer som har ingått ett avtal med Civil Rights Defenders. För mer information, vänligen kontakta oss.

Vad är Civil Rights Defenders roll is arbetet med Defenders’ Database?

Defenders’ Database är ett verktyg som är skapat och administrerat av Civil Rights Defenders. Civil Rights Defenders säkerställer löpande underhåll, ansvarar för serverdriften och användarvillkor samt genomför felsökningar och leder arbetet med den fortskridande utvecklingen av databasen. Vi håller också löpande kontakt med användare.

Hur börjar jag använda Defenders’ Database?

Om du är en människorättsförsvarare och intresserad av Defenders’ Database, kontakta Civil Rights Defenders för att diskutera möjligheterna att bli en användare.

Behöver jag genomgå någon utbildning för att använda Defenders’ Database?

Du behöver inte ha några speciella kunskaper kring IT-system eller mänskliga rättigheter för att använda Defenders’ Database. Men för att kunna samla information om övergrepp och människorättskränkningar samt använda informationen på ett säkert och effektivt sätt är viss förkunskap viktig. Civil Rights Defenders har utbildat människorättsförsvarare i 35 år, och vi specialiserar oss på att erbjuda utbildningar utifrån deras behov.

Vem äger informationen rapporterad till Defenders’ Database?

Varje användare äger sin data som är rapporterad till Defenders’ Database. Om en användare avslutar sitt avtal med Civil Rights Defenders kommer all data återlämnas till användaren i maskinläsbart format. Läs mer i Defenders’ Database Personuppgiftspolicy.

Är informationen i Defenders’ Database kvalitetssäkrad?

Civil Rights Defenders kvalitetssäkrar inte data i Defenders’ Database och ansvarar inte för hur användare rapporterar data. Vi granskar dock att användarvillkor och policys följs av användare. Läs mer i Defenders’ Database Personuppgiftspolicy.

Är information som är rapporterad till Defenders’ Database säker?

För Civil Rights Defenders är skyddet av mänskliga rättigheter viktigare än något annat. Detta inkluderar säkerheten av data som användare laddar upp i Defenders’ Database. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller metod för elektronisk lagring är 100 procent säker. Medan vi strävar efter att säkerställa den högsta standarden för tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vi också måna om att användare förstår såväl möjligheter som begränsningar med onlineverktyg. Läs mer i Defenders’ Database Personuppgiftspolicy.

Är information som är rapporterad till Defenders’ Database tillgänglig för allmänheten?

Varje användare bestämmer själv om de vill tillgängliggöra anonymiserad data från deras Defenders’ Database-konto. Genom att enkelt exportera rapporter, grafer, tabeller och kartor, eller genom onlinepublicering via ett hemsidetillägg, väljer varje användare om och hur de vill tillgängliggöra information.

Civil Rights Defenders kan, med skriftligt medgivande från användare, publicera rapporter, uttalanden, artiklar och annat material med anonymiserad data som tydligt anger ägaren till informationen. Publikationer som inkluderar personuppgifter publiceras endast med ett informerat samtycke från den person som personuppgifterna berör. Läs mer i Defenders’ Database Personuppgiftspolicy.

Behöver jag vara uppkopplad mot internet för att använda Defenders’ Database?

Ja, Defenders’ Datanase är ett onlineverktyg. I framtiden hoppas vi att kunna erbjuda en applikation för mobiltelefoner som även möjliggör rapportering utan åtkomst till internet. Planen är att användare sedan kan synkronisera rapporteringen från mobilapplikationen med Defenders’ Database när hen är har åtkomst till internet.  

Kan Defenders’ Database användas på mobiltelefoner och surfplattor?

Ja, Defenders’ Database fungerar på såväl datorer som mobiltelefoner och surfplattor så länge du har åtkomst till internet. I framtiden hoppas vi även kunna erbjuda en applikation särskilt anpassad för mobiltelefoner.

Har Defenders’ Database öppen källkod?

Nej, det har den inte.

Hur kan jag bidra till arbetet med Defenders’ Database?

Ett enkelt sätt att bidra till vårt arbete är att swisha ett bidrag så att vi kan fortsätta stötta de som står i främsta ledet i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Swisha din gåva till 900 12 98.

Det finns såklart även andra sätt att stödja vårt arbete. Läs mer här och välj det sätt som passar dig bäst.

Civil Rights Defenders har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att dina pengar används på rätt sätt.

Hur kommer jag i kontakt med någon gällande Defenders’ Database?

Skicka gärna ett mejl till oss.