Att vara människorättsförsvarare på Kuba

– Jag fick sex månader i fängelse. Efter det var mina studier för att bli revisor över.

Hon är 29 år gammal och bor på Kuba där människor frihetsberövas på godtyckliga grunder dagligen. Varje månad arresteras människor på ön för att de associerats med internationella människorättsorganisationer, antingen när de tillfälligt försöker resa ut ur landet eller helt enkelt för att de uttryckt sina åsikter mot en förtryckande stat.
– Det vi har är inte ett liv, vi bara överlever dag för dag.

Nu har hon landat på sydamerikansk jord för första gången i sitt liv. Här kan hon gå fritt utan att polisen förföljer henne och få tillgång till gratis internet. Hon blir glad för många saker som de flesta av oss tar för givet. Butiker fyllda till bredden med mat och varor, den förorenande trafiken i stadens centrum, marknader och människor så långt ögat kan nå.
– Vi har inte detta på Kuba. Alla dessa alternativ och möjligheter finns inte.

Några dagar före avresa stoppades hon av polisen när hon försökte åka från sin stad för att delta i en civilsamhällesutbildning.
– Polisen hade blockerat hela gatan. Vi kunde inte gå någonstans . De tvingade in oss i sina polisbilar och körde hem oss igen.

Läs hela artikeln (på engelska) här.

Taggar