Defenders’ Database samlar data om kränkningar av mänskliga rättigheter på Kuba

5 april 2018

UNPACU-ledningen (Unión Patriotica de Cuba) berättade för oss att det är omöjligt för dem att organisera offentlig verksamhet på grund av myndigheternas förtryck. Fram till våren 2016 brukade polisen göra tillslag på deras möten och offentliga protester. Detta ändrades dock när polisen istället bestämde sig för att placera poliser utanför deras hem före ett evenemang eller möte och sa att de skulle bli gripna om de lämnade sina hus.

Som man kan se på Cuban Commission on Human Rights and National Reconciliation data – som publicerats i Defenders’ Database som Civil Rights Defenders lanserar idag – har förändringen i politiken resulterat i en kraftig nedgång i antalet godtyckliga gripanden i region sedan april 2016. Folk lämnar inte sina hem bara för att arresteras.

Defenders’ Database (DiDi) är ett lättanvänt verktyg utvecklat för att hjälpa människorättsförsvarare att dokumentera, analysera och visualisera kränkningar av mänskliga rättigheter.  Användare kan registrera data om överträdelser både online och offline, lagra dokumentation och importera gamla rapporter.

Läs hela artikeln (på engelska) här.

Taggar