Ansök till Civil Rights Defenders årliga innovationstävling

Amalia Toledo var en av fyra vinnare av innovationstävlingen 2018. Hennes organisation – Karisma Foundation – planerar att använda sig av podcasts för att uppmärksamma och öka jämställdheten på nätet.

Civil Rights Defenders årliga innovationstävling har startat! Tävlingen, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, är öppen för alla och uppdraget är att utveckla idéer som hjälper världens modigaste människor att bli ännu effektivare. Som pris får en eller flera vinnare 300 000 kronor för att förverkliga sin idé.

Varje dag ser Civil Rights Defenders hur mänskliga rättigheter kränks runt om i världen, ofta på direkt order av statsmakten. I främsta ledet för att möta förtryckarnas allt mer sofistikerade och innovativa metoder står några av världens modigaste människor.

Genom innovationstävlingen – Innovation Challenge 2019 – vill Civil Rights Defenders tillsammans med de tävlande bidra till säkerheten för världens människorättsförsvarare och öka deras möjligheter att lyckas i sitt arbete.

– Genom innovationstävlingen försöker vi möjliggöra för människorättsförsvarare att ligga steget före och vi välkomnar alla att vara med och bidra med idéer. En viktig utgångspunkt för tävlingen är att utgå från människorättsförsvararnas situation och vardag, säger Mathias Antonsson, projektledare för Civil Rights Defenders Innovation Initiative.

Tävlingsbidragen till Innovation Challenge 2019 ska hålla sig inom ramen för ett av följande tre teman:

    • Slacktivism – inom detta tema söker vi efter idéer och metoder för hur det går att skapa engagemang för mänskliga rättigheter bland allmänheten. Det kan till exempel handla om idéer kring hur en skapar sociala rörelser kring en specifik fråga.
    • Datavisualisering – detta tema handlar om att komma på innovativa idéer eller verktyg för hur data kan paketeras till intressanta rapporter, evidensbaserade argument eller för påverkansarbete. Det kan också handla om kreativa sätt att mäta effekten av olika insatser.
    • Jämställdhet – jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, det är även nyckeln till en fredliga samhällen och en hållbar framtid. Vi söker idéer som strävar efter att skapa jämställdhet vad gäller tillgång och möjlighet till resurser och beslutsfattande strukturer.

Civil Rights Defenders innovationstävling anordnades för första gången år 2017. Förra året fick vi totalt 101 kreativa bidrag vilket slutligen resulterade i att fyra tävlande fick dela på priset. Projekten håller i dagsläget på att implementeras.

Utöver innovationstävlingen bedriver Civil Rights Defenders ett eget innovationsarbete. Inom ramen för detta har vi bland annat utvecklat ett flertal projekt och initiativ som hjälper människorättsförsvarare på olika sätt. Ett exempel är det globala säkerhetssystemet Natalia Project – världens första personlarm för utsatta människorättsförsvarare. Civil Rights Defenders har även lanserat en databas för att möjliggöra för människorättsförsvarare att på ett effektivt sätt dokumentera, visualisera och analysera människorättskränkningar i landet.

Läs mer om årets tävling och ansök här: Innovation Challenge 2019


Tack!

Innovationstävlingen 2019 finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

#postkodeffekten

Taggar ,