101 sätt att utmana världens förtryckare

Maja Senk Innovation Challenge 2018
Maja Šenk är en av dem som deltar i årets innovationstävling.

I år deltar över hundra personer i Civil Rights Defenders innovationstävling. Med en kreativ och innovativ vinkel har samtliga deltagare skickat in idéer som ska stärka skyddet för människorättsförsvarare världen över. 

På många håll i världen kränks mänskliga rättigheter och demokratiska principer, ofta på direkt order av statsmakten. I främsta ledet för att möta förtryckarnas allt mer sofistikerade och innovativa metoder står några av världens modigaste människor. Genom innovationstävlingen – en tävling för och med människorättsförsvarare – kan fler kreativa idéer ta fart.

Läs mer om några av årets deltagare i vår artikel på engelska: 101 Ideas to Challenge the World’s Oppressors.

Om innovationstävlingen 2018

Totalt inkom 101 ansökningar. Samtliga regioner där Civil Rights Defenders arbetar fanns med i ansökningarna som kom från 57 länder.


Innovation Challenge facts


Deltagarna erbjuds möjligheten att vara anonyma under tävlingens gång. Anledningen kan vara risken för hot och påtryckningar på grund av människorättsarbetet de utför. I år valde omkring 20 procent att vara anonyma.

I år kunde deltagarna välja att söka till tävlingen under tre övergripande teman: jämlikhet, kreativ kommunikation och digital säkerhet.

Innovation Challenge facts

En eller flera vinnare koras den 14 september på festivalen Gather och får 300 000 kronor för att förverkliga sin idé.

Läs mer om innovationstävlingen här.


Innovationstävlingen 2018 finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Taggar ,