Situationen för journalister i Belarus når nytt lågvattenmärke

Demonstration i Belarus i mars 2018. Bild: RFE/RL.

De två journalisterna Volha Czajczyc och Andrei Kozel i Belarus utsattes nyligen för hot och påtryckningar på grund av sitt arbete med den oberoende TV-kanalen Belsat. Bland annat ska de ha hotats med höga böter och att få sin egendom beslagtagen. Civil Rights Defenders uppmanar myndigheterna i Belarus att garantera säkerheten för såväl Volha Czajczyc och Andrei Kozel som för alla andra oberoende journalister i landet.

På många håll runt om i världen hotas och trakasseras oberoende journalister på grund av sitt arbete. Ofta sker det på grund av att landets myndigheter är rädda för journalisternas kritiska röster och därmed vill hindra dem från att utföra sitt arbete. I Belarus ser trenden ut som sådan att det sker färre fysiska attacker samtidigt som att myndigheter i allt högre utsträckning använder sig av höga böter som verktyg för att hindra journalisterna. Med tanke på den låga medelinkomsten i landet – endast ca 3400 kronor i månaden – är det väldigt svårt för journalisterna att betala böterna.

Som tillägg till de höga böterna har Belarus dessutom introducerat allt mer repressiv lagstiftning vad gäller media. I år introducerades nya ändringar i lagen som ger staten ytterligare kontroll över TV, tidningar och radio.

Läs mer om situationen för oberoende media i Belarus och fallet med Volha Czajczyc och Andrei Kozels i vår artikel på engelska: Situation for Independent Journalists Reaches New Low in Belarus.

Taggar