Öppet brev till utrikesminister Margot Wallström om situationen i Burma

I ett öppet brev till utrikesminister Margot Wallström skriver Civil Rights Defenders, tillsammans med åtta andra människorättsorganisationer, att Sverige bör arbeta för tillkomsten av en resolution i FN:s säkerhetsråd som gör att ansvariga för folkrättsbrotten i Burma kan ställas till svars i den Internationella brottmålsdomstolen.

I juli tar Sverige över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Sveriges regering bör under sitt kommande ordförandeskap, och i andra relevanta fora, prioritera frågan om Burma och ansvarsutkrävande för folkrättsbrott.

I mars 2017 tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en oberoende utredning, Fact-Finding Mission, för att utreda anklagelserna om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Burma. Sveriges regering bör även verka för att säkerhetsrådet beaktar utredningskommissionens slutrapport, som väntas i september 2018.

Sedan augusti 2017 har över 700 000 människor, varav majoriteten tillhör folkgruppen rohingya, drivits på flykt från delstaten Rakhine i västra Burma till följd av militärens brutala övergrepp mot civilbefolkningen. Den svenska regering måste insistera på att Burmas regering gör det möjligt för rohingyerna att återvända på ett frivilligt, säkert och värdigt sätt, och att övergreppen som indikerar brott mot mänskligheten, upphör.

Läs rekommendationerna och brevet i sin helhet här.

Taggar , ,