”Human Rights Clinic är ett bra komplement till juristprogrammet”

Under våren har 15 juriststudenter deltagit i Civil Rights Defenders och Uppsala universitets Human Rights Clinic – ett initiativ för studenter som vill varva juridikstudierna med att fördjupa sig inom mänskliga rättigheter. Clara Renman är en av dem.

Varför sökte du till Human Rights Clinic?

– Jag sökte till projektet för att få en inblick i hur det är att jobba med rättighetsfrågor i praktiken. Jag var även nyfiken på hur just Civil Rights Defenders jobbar!

Vad har du lärt dig av att arbeta med mänskliga rättigheter?

– Att det krävs mycket jobb för att nå framgång just vad gäller mänskliga rättigheter, men att det samtidigt är möjligt i större utsträckning än vad man kanske förväntar sig. Det har varit väldigt nyttigt att använda juridiken för att försöka nå ett önskat resultat. Att våga se juridiken som föränderlig och beroende av samhällsutveckling ser jag som en väldigt värdefull erfarenhet.

Hur skulle du beskriva åren på juristprogrammet och behovet av ett projekt som Human Rights Clinic?

– Vi är många som upplever att undervisningen på juristprogrammet utgår från en domarroll. Det är väldigt sällan som frågan ställs huruvida det finns ett behov av förändring eller om de argument som presenteras egentligen borde väga så tungt. Det kan alltså ibland saknas en problematisering av juridiken utifrån exempelvis vikten av mänskliga rättigheter. Därför ser jag Human Rights Clinic som en värdefull utmaning och ett bra komplement till resten av utbildningen.

Hur ser du på juristers roll och ansvar för mänskliga rättigheter i Sverige?

– Jag tycker att frågan om juristers roll är svår. Å ena sidan finns ett behov av jurister som står på sig och ”försvarar juridiken” när den blir föremål för olika politiska vindar. Å andra sidan ser jag ett stort värde i att även jurister kan släppa på ramar och regler och låta juridiken förändras till förmån för ett ökat skydd för mänskliga rättigheter. Det svåra är väl hur man formulerar och hanterar ett skydd som fungerar i förhållande till andra rättigheter och som är hållbart på sikt i relation till övrig juridik.

Vad är dina tankar inför framtiden som jurist?

– Vad gäller min egen framtid har jag inga färdigformulerade tankar men att på något sätt arbeta med rättigheter har jag som en målbild. Generellt tror jag att juristers framtid mer och mer kommer att präglas av aktivism på olika sätt och ett större engagemang i bredare samhällsfrågor snarare än strikt juridiskt arbete.

Vann innovationspris

2017 tilldelades Human Rights Clinic pris i samband med UU innovations (Uppsala Universitet Innovation) 10-årsjubileum. Projektet uppmärksammades som ett av elva lovande innovationsprojekt och fick ta emot den nya utmärkelsen ”Attraktivt innovationsprojekt”.

Läs mer om Human Rights Clinic på juridiska fakultetens hemsida.

Är du juriststudent vid Uppsala universitet, har läst T6 och är intresserad av delta i Human Rights Clinic? Kontakta Anna Jonsson Cornell vid Juridiska fakulteten, anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Taggar ,