Civil Rights Defenders i Almedalen

Civil Rights Defenders finns på plats under Almedalsveckan och deltar i flera seminarier och event där vi sätter mänskliga rättigheter på agendan. Här hittar du alla våra programpunkter:

Hur förhåller sig Sveriges flykting- och asylpolitik till mänskliga rättigheter?

Datum: 3 juli 2018
Tid: 11:00-12:00
Plats: Talarplats, Donners plats
Arrangör: Feministiskt initiativ
Medverkande från Civil Rights Defenders: Tilda Pontén, människorättsjurist.

Läs mer här.


Tvångsåtgärder i psykiatrin – Hur minskar vi omfattningen?

Datum: 3 juli 2018
Tid: 12:00 – 12:45
Plats: Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa Huset
Arrangör: Svensk Psykiatrisk Förening
Medverkande från Civil Rights Defenders: Annika Åkerberg, människorättsjurist.

Läs mer här.


Nazisters tillträde till det offentliga rummet

Datum: 3 juli 2018
Tid: 13:00-13:50
Plats: Södra Kyrkogatan 6, Syregården
Arrangör: Feministiskt initiativ
Medverkande från Civil Rights Defenders: John Stauffer, Chefsjurist

Läs mer här.


Urfolks markanvändning – en framgångsfaktor för biologisk mångfald även i Sverige?

Datum: 3 juli 2018
Tid: 13:00-14:00
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3
Arrangör: Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen
Medverkande från Civil Rights Defenders: Katri Linna, människorättsjurist

Läs mer här.


Mänskliga fri- och rättigheter i valrörelsen

Datum: 5 juli 2018
Tid: 10:00-11:00
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19
Arrangör: Civil Rights Defenders, Amnesty International, Human Rights Watch
Medverkande från Civil Rights Defenders: John Stauffer, Chefsjurist

Läs mer här.


Vad säger partierna om mänskliga rättigheter i valrörelsen?

Datum: 5 juli 2018
Tid: 11:00-12:00
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19
Arrangör: Civil Rights Defenders, Amnesty International, Human Rights Watch
Medverkande från Civil Rights Defenders: John Stauffer, Chefsjurist

Läs mer här.


Funktionsrätt i svensk lag – Om behovet av att stärka mänskliga rättigheter i lag

Datum: 6 juli 2018
Tid: 11:00-11:45
Plats: Skeppsbron, H124, Funktionsrätt Sveriges tält
Arrangör: Funktionsrätt Sverige, Från Snack till verkstad, Lagen som verktyg, Independent Living Institute
Medverkande från Civil Rights Defenders: Annika Åkerberg, människorättsjurist

Läs mer här.


Yttrandefrihet till döds? Radikalnationalism, hets mot folkgrupp och det demokratiska samtalet

Datum: 7 juli 2018
Tid: 11:00-12:00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23
Arrangör: Uppsala universitet – Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
Medverkande från Civil Rights Defenders: Katri Linna, människorättsjurist

Läs mer här.

Taggar ,