Vittnesstöd till människorättsförsvarare i samband med rättegång i Kenya

Idag återupptas domstolsförhandlingarna i fallet där boende i Owino Uhuru och vår partnerorganisaton, Kenyanska Center for Justice, Governance and Environmental Action (CJGEA), utmanar statliga och icke-statliga aktörer i frågan om ansvar för att säkerställa rätten till ren och hälsosam miljö i Kenya.

I samband med rättegången har Civil Rights Defenders gett vittnesstöd till miljörättsförsvarare som medverkar i domstolsförhandlingarna, bland annat genom säkerhetsutbildningar och möjliggörandet av att tillfälligt flytta till en säker plats.

Läs mer om fallet i vår artikel på engelska.

Taggar ,