Svenska Fotbollförbundet och Civil Rights Defenders inleder samarbete

Svenska Fotbollförbundet och Civil Rights Defenders har inlett ett långsiktigt samarbete. Civil Rights Defenders kommer att utbilda personal, ledare och spelare inom området mänskliga rättigheter, och fungera som rådgivare åt SvFF.

Samarbetet har kommit till efter en längre tids dialog där vi lärt känna varandras verksamheter och diskuterat mänskliga rättigheter ur ett fotbollsperspektiv.

Civil Rights Defenders kommer att genomföra utbildningar i mänskliga rättigheter – t ex med SvFF:s personal, ledarteam och spelartrupper – och agera rådgivare i särskilda aktuella frågor. SvFF och Civil Rights Defenders har också för avsikt att agera tillsammans för att skapa uppmärksamhet och stöd för arbetet med att stärka respekten för mänskliga rättigheter.

SvFF och Civil Rights Defenders anser att den dialog och det kunskapsutbyte som fotboll bidrar till mellan nationer är att föredra framför bojkott och isolering – även med länder där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst. Samtidigt måste kontakten med dessa nationer alltid ske med stor medvetenhet om rådande förhållanden.

Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet:
– Vi är mycket glada över att vår dialog mynnat ut i ett långsiktigt samarbete. I grunden bygger det på gemensamma värderingar – att stödja demokrati och motverka alla former av diskriminering.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet:
– Fotbollen behöver ständigt förhålla sig till situationer där frågor om mänskliga rättigheter är av betydelse – här hemma, men kanske framför allt när vi rör oss i internationella miljöer. Många gånger handlar det om komplexa frågeställningar, där det är mycket värdefullt att ha tillgång till den expertis Civil Rights Defenders besitter – SvFF:s kärnkompetens är ju faktiskt fotboll, inget annat.

John Stauffer, Executive Director Civil Rights Defenders:
– Att SvFF tar tydlig ställning för mänskliga rättigheter och prioriterar att lyfta fram och öka kunskapen i dessa frågor betyder otroligt mycket. Inte bara för oss som organisation, utan även för alla modiga människor som dagligen riskerar sina liv för att det ska finnas rättvisa och säkerhet i världen.

– Vi ser väldigt mycket fram emot detta samarbete och hoppas att vi tillsammans kan inspirera andra samhällsaktörer att ta liknande initiativ för mänskliga rättigheter och långsiktig förändring.

Taggar