Yttrande över utredningen ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet”

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar utredningen om tillsynen över den svenska lagstiftningen vad gäller datalagring. Initiativet att frångå den nuvarande ordningen av generell och odifferentierad lagringsskyldighet anser vi främjar skyddet för privatlivet, en fri och privat kommunikation samt yttrandefriheten överlag. Vi anser dock att utredningens förslag om differentierad lagring inte går tillräckligt långt och att den föreslagna regleringen står i strid med direktiv 2002/58 och EU:s rättighetsstadga. Civil Rights Defenders analys av författningsförslaget begränsas till de delar som anges nedan.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar