Hårdare lagstiftning mot nazism – Sverige måste leva upp till sina internationella åtaganden

I dag diskuterar regeringen, Vänsterpartiet och alla oppositionspartier, förutom Sverigedemokraterna, frågan om hårdare lagstiftning mot nazistiska aktiviteter. Civil Rights Defenders välkomnar diskussionen och uppmanar politikerna att se över både ordningslagen och tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

I slutet av september gick statsminister Stefan Löfven ut i media och pratade om att Sverige bör se över nuvarande lagstiftning för att bättre motverka nazistiska aktiviteter. Enligt Säpo har aktiviteter från bland andra nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) ökat de senare åren, både vad gäller opinionsbildning som flygblad och affischering men också demonstrationer och våldsaktioner i samhället.

– Det är positivt att regeringen öppnar för att se över lagstiftningen i syfte att försvåra nazistiska aktiviteter som tydligt begränsar andra människors fri- och rättigheter och i slutänden hotar hela det demokratiska samhället. Nu vill vi att även civilsamhället får en möjlighet att bidra med sin expertis till diskussionen, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Inte sällan är det just civilsamhället som drabbas hårt när nazistiska organisationer får luft under vingarna och ökar sin närvaro i samhället. Därför betonar Civil Rights Defenders vikten av att civilsamhället får en möjlighet att påverka arbetet för att motverka nazistiska aktiviteter.

Nätverket CIVICUS, som kartlägger utrymmet för civilsamhället i det offentliga rummet, flaggar för att NMRs ökade aktiviteter begränsar utrymmet för civilsamhällesaktörer i Sverige. Bland annat har Prideparader attackerats på olika håll i Sverige i år, och under Almedalsveckan i juli ledde NMRs närvaro till att organisationer som kämpar för öppenhet och allas lika värde kände sig tvungna att ställa in eller åka hem tidigare.

– Att tongivande nätverk som granskar Sveriges öppenhet nu höjer sina varningsflaggor är uppenbart oroande och måste tas på allvar. Det är därför viktigt att politikerna i sitt samtal tar ett brett perspektiv och ser över både ordningslagen och lagen om hets mot folkgrupp så att de lever upp till Sveriges internationella åtaganden, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Sverige har genom FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD) en skyldighet att förhindra spridandet av rasistisk propaganda och förbjuda manifestationer med ett rasistiskt syfte. Samtidigt är det tydligt att ordningslagen idag är alltför snäv och inte ger utrymme att förhindra manifestationer där våldsbejakande extremistgrupper sprider rasism och hat.

Även dagens lagstiftning om hets mot folkgrupp tillämpas idag alltför snävt, menar Civil Rights Defenders. Detta är tydligt när NMR – en öppet nazistisk organisation – tillåts demonstrera i Göteborg i samband med den judiska högtiden Jom Kippur. NMRs ideologi bygger på idén om “den nordiska rasens överlägsenhet” och “judars förkastlighet”. Att manifestera denna ideologi på gator och torg, oavsett om eller vilka symboler som används, utgör redan idag ett brott – hets mot folkgrupp – vilket polisen har en skyldighet att ingripa mot. För att testa dagens lagstiftning polisanmäler Civil Rights Defenders nu flera ledande personer i NMR för hets mot folkgrupp i samband med demonstrationen i Göteborg.

Regeringen deklarerade 2016 inför FN att Sveriges lagstiftning innebär att det i praktiken är omöjligt för grupper som förespråkar rasdiskriminering att verka utan att deras medlemmar begår brott. För att regeringens uttalande ska bli något mer än tomma ord måste lagstiftningen tillämpas så att deltagare i tillställningar som den i Göteborg kan lagföras.

Taggar , ,