Fallet Sinthu: Riksåklagaren återupptar förundersökning

Foto: privat

I slutet av 2014 dog 28-årige Sinthu Selvarajah i samband med ett polisingripande på en sluten psykiatrisk avdelning i Västerås. I dag meddelade Riksåklagaren att myndigheten återupptar en förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel. Civil Rights Defenders, som tidigare anmält fallet till Justitiekanslern, välkomnar beslutet.

I slutet av 2014 drabbades 28-årige Sinthu Selvarajah av en psykos och lades in på sluten psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Västerås. Några dagar senare förvärrades hans tillstånd och personalen ringde polisen för assistans. Vid polisingripandet utsattes Sinthu för övervåld, han blev bland annat sprayad med tre burkar pepparspray (OC-spray) och fick en plastpåse över sin mun. Sinthu dog senare till följd av sina skador från polisens ingripande.

En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel, men förundersökningen lades ned i april 2015. På grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober samma år med brottsrubriceringen ”Vållande till annans död”. Även den andra förundersökningen lades ned.

I slutet av 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. Nu har alltså Riksåklagaren beslutat att förundersökningen ska återupptas och har överlämnat ärendet till Särskilda åklagarkammaren för fortsatt handläggning.

Riksåklagaren anser att det finns ytterligare utredningsåtgärder som kan genomföras. Enligt Riksåklagarens bedömning kan ingripandet ha medfört ansvar för vållande till annans död eller åtminstone tjänstefel, meddelar Åklagarmyndigheten.

Begäran om skadestånd

I början av mars i år lämnade Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran till Justitiekanslern i ärendet på följande grunder:

-Polismyndigheten beslutade om intervention och våldsanvändning trots att Sinthu varken utgjorde hot för sig själv eller någon annan.
-Polisen stoppade inte det oproportionerliga våldet som Sinthu utsattes för.
-Både åklagarmyndigheten och polisen har brustit i efterkommande agerande och utredning av dödsfallet.

Vi företräder Sinthus fyra familjemedlemmar och begär ersättning från staten om totalt 2 687 824 kronor för Sinthus död.

Taggar