Civil Rights Defender of the Year 2017 – Edmund Yakani

Människorättsförsvararen Edmund Yakani från Sydsudan tilldelas Civil Rights Defender of the Year Award 2017. Med stor risk för sin säkerhet fortsätter han kämpa för att rättvisa, fred och mänskliga rättigheter ska respekteras i ett land drabbat av konflikt och våld.

Edmund Yakani är chef för människorättsorganisationen Community Empowerment for Progress Organisation (CEPO) som har sitt huvudkontor i Sydsudans huvudstad Juba. Han är en av landets starkaste röster i kampen för att skydda och stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati, inte minst när det kommer till att försvara rättsstaten och civilsamhällets delaktighet i landets fredsprocess.

– Jag ser denna utmärkelse som ett symboliskt och viktigt erkännande i arbetet med att skydda människorättsförsvarare i Sydsudan. Det motiverar mig att kämpa ännu hårdare för att öka säkerheten för dem och deras familjer, säger Edmund Yakani till Civil Rights Defenders.

Sydsudan, världens yngsta land, blev självständigt så sent som i juli 2011. Landet är ett av de fattigaste i världen, sett till ekonomiska, sociala och politiska faktorer. Den respekt för mänskliga rättigheter som efterfrågades av medborgarna när landet utropades som självständigt lyser fortfarande med sin frånvaro.

Läs även Civil Rights Defenders landrapport om Sydsudan: New Countries, Old Beginnings.

Situationen för mänskliga rättigheter förvärrades ytterligare efter att våldsamma stridigheter bröt ut mellan olika etniska grupper 2013. Sedan dess har människorättsförsvarare och oppositionella blivit utsatta för ökade hot och påtryckningar av regeringen, säkerhetsstyrkor och andra beväpnade grupper. Edmund Yakani har själv trakasserats vid ett flertal tillfällen till följd av sitt arbete.

– Statliga myndigheter ser människorättsarbete som en del av en politiskt motiverad agenda mot dem och människorättsförsvarare anses därför som statens fiender. Rättsstaten har äventyrats till den grad att strafflöshet närmast kan ses som en samhällelig norm, säger Edmund Yakani.

Han låter sig dock inte rubbas av de utmaningar och risker han möter.

– Edmund Yakani har vid otaliga tillfällen arbetat för att skapa dialog och engagemang mellan sociala och politiska aktörer i landet. Han arbetar aktivt med att öka civilsamhällets inflytande i fredssamtalen. Hans bidrag till skyddet för de mänskliga rättigheterna är av enorm vikt, inte minst i ett land med en pågående konflikt och svaga institutioner. Jag är därför stolt att presentera honom som årets Civil Rights Defender of the Year, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Taggar ,