Skånepolisens register över romer prövas i hovrätten

Civil Rights Defenders företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register.

I dag inleds andra och sista dagen i hovrätten sedan staten överklagat skadestånd för etnisk diskriminering.

Civil Rights Defenders vann den 10 juni 2016 målet mot staten i Stockholms tingsrätt gällande skånepolisens register över romer. Staten, som företräds av Justitiekanslern (JK), fälldes för etnisk diskriminering enligt polisdatalagen och dömdes att betala skadestånd om 30 000 kronor vardera till de elva individer som målet gäller. Civil Rights Defenders företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register.

JK erkänner att det finns ett samband mellan registret och den romska tillhörigheten samt att registret strider mot Europakonventionen. Trots det överklagades domen till Svea hovrätt. Man hävdar att registret inte enbart upprättats på etnisk grund och att staten därför inte gjort sig skyldig till lagbrott. JK vill även att skadeståndet ska utebli eller sänkas.

– Det är anmärkningsvärt att staten erkänner att registret är en kränkning av Europakonventionen, men samtidigt inte är beredd att ta ansvar och ge de drabbade upprättelse. Vi vill att hovrätten fastställer tingsrättens dom och anser oss ha goda chanser att återigen få rätt mot staten, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Förhandlingarna i Svea hovrätt pågår den 29 och 31 mars.

Taggar