FN bör utreda pågående människorättsbrott i Myanmar

I januari 2017 gick över 40 civilsamhällesorganisationer från Burma/Myanmar ut med uppmaningen att en oberoende internationell kommission måste tillsättas med uppgift att utreda vad som uppges vara pågående brott mot mänskligheten i delstaten Rakhine. Vi ställer oss bakom deras uppmaning och vädjar nu till Sveriges regering att agera för att en sådan utredning tillsätts.

Den i huvudsak muslimska folkgruppen rohingya har i årtionden fått utstå förföljelse och diskriminering. De nekas medborgarskap, rösträtt, rätten till utbildning och har begränsad rörelsefrihet. Sedan 2012 lever över 100 000 personer instängda i flyktingläger där det råder stor brist på tillgång till rent vatten, mat och mediciner.

Situationen i delstaten har eskalerat kraftigt sedan hösten 2016 då rohingyafolket blivit måltavla för storskaliga militära operationer. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter släppte i början av februari en mycket alarmerande rapport som bygger på intervjuer med rohingyas som flytt till Bangladesh. De vittnar om så grova kränkningar att det sannolikt rör sig om brott mot mänskligheten.

Av de 101 kvinnor som intervjuats av FN uppger över hälften att de utsatts för grovt sexuellt våld. I linje med Sveriges feministiska utrikespolitik och satsningen på kvinnor, fred och säkerhet under mandatperioden i säkerhetsrådet, bör regeringen särskilt lyfta den allvarliga problematiken kring hur kvinnor utsätts för systematiskt sexuellt våld av Burmas militär.

Vi är medvetna om att situationen för rohingyafolket är en prioriterad fråga för Sveriges regering. Men trots stor oro från det internationella samfundet och påtryckningar från människorättsorganisationer har situationen inte förbättrats.

Det krävs nu ett internationellt krafttag för att det pågående våldet och diskrimineringen mot rohingyafolket ska upphöra. FN har mandat att agera i frågan och kan tillsätta en oberoende internationell utredning, vilket tidigare gjorts i bland annat Libyen, Syrien och Sri Lanka.

En oberoende internationell utredning är av största vikt för att bringa klarhet i den senaste tidens händelser. Det är viktigt att förövare identifieras och ställs inför rätta då dessa brott i dagsläget sker helt ostraffat. I förlängningen skulle en sådan utredning också ligga till grund för rekommendationer till Burmas regering för att förhindra framtida våldsutbrott i delstaten.

Det var attackerna mot gränspolisposteringar i norra Rakhine-staten den 9:e oktober 2016 som inledde den senaste tidens eskalerande förföljelser. I dessa attacker dödades nio personer och kort därefter inleddes sökandet efter gärningspersonerna. Det är under dessa så kallade säkerhetsoperationer som militären har dödat och gripit civila, bränt ned byar och utsatt kvinnor för grovt sexuellt våld. FN uppger att omkring 66 000 personer har flytt till grannlandet Bangladesh sedan oktober. Därtill begränsas humanitära hjälporganisationer tillträde till drabbade områden, någonting som kan komma att ha förödande konsekvenser.

Tre kommissioner har tillsatts för att se över situationen i delstaten men de brister antingen i dess mandat eller att de inte är oberoende. Den kommission som leds av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan är en så kallad rådgivningskommission. Den har därmed ett mycket begränsat mandat och dess huvudsakliga uppgift är inte att undersöka pågående människorättskränkningar. I den utredning som lokala myndigheter i Rakhine utfört kom de fram till att varken polisen eller militären har begått några brott i sökandet efter gärningspersonerna till attackerna i oktober 2016. Därtill har en nationell kommission tillsatts i ledning av vice president Myint Swe som är en före detta general. Redan innan utredningen är färdig har de uttalat sig om att de inte kan se någon form av religiös eller etnisk förföljelse.

Som ny medlem i säkerhetsrådet har Sverige nu en unik möjlighet att ta initiativet för att avbryta den pågående statssanktionerade diskrimineringen av rohingyafolket, innan det är för sent.

Vi uppmanar därför Sveriges regering att ta de vittnesmål som finns angående situationen i Rakhine på största allvar genom att i säkerhetsrådet:

• Verka för att en FN-ledd utredning tillsätts för att utreda den senaste tidens människorättskränkningar i Rakhine-staten
• Särskilt lyfta kvinnors situation och utsatthet i konflikten
• Kräva att Burmas regering tillåter fullt tillträde för humanitära hjälporganisationer i hela Rakhine-staten


Signaturer

  • Civil Rights Defenders
  • Fonden för mänskliga rättigheter
  • LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
  • Olof Palmes Internationella Center
  • Svenska Burmakommittén
  • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  • Swedish Rohingya Association
Taggar ,