Sveriges EU-parlamentariker bör inte ge sitt stöd till Kuba-avtalet

Frågan om vad som händer när Fidel Castro är borta har varit en del av debatten om Kuba i decennier. Och snart ställs frågan om vad som händer när Raúl Castro dör. Nu måste fokus flyttas bort från den revolutionära elit som styrt landet sedan i januari 1959, och till de medborgare som arbetar för demokratisk förändring och mänskliga rättigheter.

Civil Rights Defenders publicerar därför en rapport om EUs avtal med Kuba som i nästa vecka undertecknas av EU-rådet och därefter går vidare till Europaparlamentet för godkännande. Rapporten presenteras idag på DN-debatt, och finns att läsa i sin helhet här: Nothing but a Dialogue on Human Rights.

Vår bild är att EU i avtalet med Kuba bistår den åldrade revolutionära eliten att genomföra det generationsskifte vid makten som alla vet behövs. Raúl Castro kan nu överlämna ett politiskt system som vunnit omvärldens legitimitet och acceptans, till en ny generation kubanska politiker som är fostrade i kommunistpartiet och som noga studerat hur auktoritära regeringar i Etiopien, Kina, Rwanda, Vietnam med flera omvandlat ekonomierna med omvärldens stöd men samtidigt behållit den politiska makten och privilegierna i de egna händerna.

Vi hoppas därför att Sveriges EU-parlamentariker röstar emot avtalet.

Taggar