Sverige kränker rättigheter för brottsmisstänkta med särskilda behov

Justitiedepartementets lokaler vid Rosenbad 4. Civil Rights Defenders kommer träffa representanter från departementet för att diskutera de problemområden som uppmärksammats i rapporten.

Sverige brister i hanteringen av brottsmisstänkta personer med särskilda behov, så som personer med en funktionsnedsättning. Det slår Civil Rights Defenders fast i en alternativrapport som skickades till EU-kommissionen i slutet av november.

Sverige saknar rutiner för att identifiera särskild utsatthet i rättsprocesser. I polisförhör, domstolsförhandlingar och i häktet utreds inte om den misstänkte har nedsatt förmåga att kommunicera eller förstå skriftlig och muntlig information.

– Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för den enskilda individen. Har man till exempel en intellektuell funktionsnedsättning, kognitiv nedsättning eller dyslexi som påverkar förmågan att ta del av information eller förstå vad som sägs måste informationen göras tillgänglig. Där finns det stora brister i Sverige idag, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist med fokus på låsta institutioner, på Civil Rights Defenders.

Ytterligare en allvarlig brist som Civil Rights Defenders identifierat är avsaknaden på tillgång till vård och mediciner för intagna.

– Om man mår psykiskt dåligt så försämrar det möjligheterna att företräda sig själv i domstol. Därför är tillgång till medicin, psykiatrisk- och annan hälso- och sjukvård nödvändig för att personen i fråga ska må så bra som möjligt och kunna vara delaktig i rättsprocessen, säger Annika Åkerberg.

EU-kommissionen har tagit fram rekommendationer om hur EU:s medlemsstater ska hantera misstänkta som tillhör särskilt utsatta grupper för att deras mänskliga rättigheter ska tillgodoses i rättsprocesser.

Civil Rights Defenders har i sin rapport – som även granskar Sveriges hantering av barn och äldre i rättsprocesser – sammanställt rekommendationer till den svenska regeringen för att åtgärda de problem och kränkningar som identifierats.

Civil Rights Defenders uppmanar regeringen att:

  • Säkerställa löpande tillgång till vård och mediciner för alla intagna.
  • Ta fram riktlinjer så att alla misstänkta eller anklagade får information om sina rättigheter på ett sätt de kan ta till sig och förstå.
  • Öka förståelsen bland juridiska biträden om en funktionsnedsättnings inverkan på personens förutsättningar att delta i en rättsprocess.

Civil Rights Defenders kommer träffa representanter från justitiedepartementet för att diskutera de problemområden som uppmärksammats, samt konkreta förslag på lösningar.

 

Taggar