Justitiekanslern överklagar dom om Skånepolisens etniska register

Den 30 juni kom beskedet att svenska staten genom Justitiekanslern (JK), överklagat domen från Stockholms tingsrätt från den 10 juni där tingsrätten fann att elva personer i skånepolisens så kallade Kringresanderegister utsatts för etnisk diskriminering.

De elva personerna som företrätts av Civil Rights Defenders har enligt tingsrätten blivit registrerade enbart på grund av sin romska etniska tillhörighet och hade därför rätt till skadestånd på 30 000 kronor per person.

JK har nu överklagat domen för att få den prövad av högre rätt. I sitt överklagande skriver JK att personerna i registret redan har kompenserats för den kränkning de utsatts för genom granskningsmyndigheternas beslut och genom tidigare skadestånd på 5 000 kr. JK menar också att om ytterligare ersättning ska utgå är det belopp som tingsrätten har beslutat i vart fall för högt vid en jämförelse med vad som kan utläsas av Europadomstolens och Högsta domstolens praxis. JK kommer att utveckla grunderna för sitt överklagande senast den 1 september.

Fallet kommer nu att bedömas av Svea hovrätt vilket innebär att det blir en ny förhandling i hovrätten. Det tar sannolikt drygt ett år innan hovrätten utfärdar sin dom. Inget skadestånd kommer att betalas ut innan hovrätten beslutar i målet. Processen kommer att gälla samma elva individer som tidigare och det finns inte möjligheter i det här läget för andra personer som registrerats att ansluta sig.

Taggar