Anmälan till JO om Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis

Idag gjorde Civil Rights Defenders en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om de systematiska avhysningar av utsatta EU-medborgare som polisen i Farsta-Vantör, Stockholm, ägnat sig åt under de senaste månaderna.

Avhysningarna har generellt präglats av brist på information på ett språk de berörda förstår, onödigt beslagtagande av egendom, negativ särbehandling i förhållande till svenska medborgare och rättsosäkerhet även i andra hänseenden.

Civil Rights Defenders menar att Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis strider mot såväl svensk rätt som bindande internationella människorättsinstrument. Vi begär därför en JO-granskning av polisens agerande.

Läs hela anmälan.

Taggar