Putting the Lid on Freedom of Expression in Russia

Sedan Vladimir Putin återtog makten i maj 2012 har läget för de mänskliga rättigheterna försämrats drastiskt i Ryssland. Idag översköljs det ryska folket med propaganda. Människorättsförsvarare som sprider information om övergrepp och hjälper människor att få upprättelse gentemot staten svartmålas som utländska agenter.

I en ny rapport, ”Putting the Lid on Freedom of Expression in Russia”, kartlägger Civil Rights Defenders läget för yttrandefriheten i Ryssland, med särskilt fokus på internet.

Ladda ner rapporten: Putting the Lid on Freedom of Expression in Russia.


För mer information, please contact:
E-post: press@crd.org, Tel. +46 76 576 27 62