Polisens dödsskjutning av psykiskt sjuk anmäls till FN

I dag anmäler Civil Rights Defenders Sverige för dödsskjutningen av 22-åriga Daniel Franklert Murne. Sverige har brutit mot artikel 6, rätten till liv, och artikel 7, rätten att inte utsättas för grym och omänsklig behandling.

Den 20 mars 2005 sköts den 22-årige Daniel Franklert Murne till döds av poliser utanför sitt hem i Lindesberg. Han led av en akut psykos. Civil Rights Defenders företräder Daniels föräldrar och syster.

Daniel hade drabbats av en akut psykos för första gången i sitt liv. Han uppträdde förvirrat och aggressivt. Eftersom hans föräldrar inte kunde få honom att självmant söka vård kontaktade de polisen för att få hjälp. Fem minuter efter att poliserna kommit till platsen öppnade en av dem eld och sköt mot Daniel. Skottet träffade honom i magen och han avled nästan omedelbart. Daniels föräldrar, som ropat åt poliserna att inte skjuta, stod bredvid, oförmögna att ingripa.

– När polisen saknar kunskap och förutsättningar att hantera psykiskt sjuka kan det få katastrofala följder, som för Daniel. Polisens hantering av psykisk sjukdom har inte förbättrats sedan 2005. Nu kräver vi ändring, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

I rättsprocesserna i Sverige friades polisen som sköt Daniel med hänvisning till nödvärn. Ingen granskning gjordes av övriga polisers agerande eller den brist på planering och kontroll som präglade insatsen.

Polisförbundet har vid upprepade tillfällen larmat om att poliser inte har tillräckliga förutsättningar för att hantera psykiskt sjuka. Nio av tio poliser uppger att de inte har relevant utbildning och kunskap om psykisk sjukdom.

Civil Rights Defenders anmäler Sverige för brott mot artikel 6, rätten till liv, och artikel 7, rätten att inte utsättas för grym och omänsklig behandling. Vi kräver att Sverige ska ge familjen kompensation för deras lidande. Civil Rights Defenders kräver vidare att polisen ska få bättre stöd och utbildning om psykisk sjukdom, att lagstiftningen om polisens användning av skjutvapen ska reformeras och att en oberoende instans som granskar polisvåld inrättas.

Läs mer om Daniel Franklert Murnes fall här.

Taggar