Poliser utkrävs inte ansvar för romregistret

Polisens personalansvarsnämnd meddelade den 18 januari att de två personer som granskats avseende sitt ansvar för skånepolisens register över romer inte kan utkrävas personligt ansvar.

Efter att registret avslöjades 2013 har flera myndigheter genomfört granskningar och identifierat brister i polisens arbete. Åklagaren har tidigare konstaterat att ingen kan ställas till svars straffrättsligt. Efter att Justitieombudsmannen i början av 2015 riktat allvarlig kritik mot polismyndigheten i Skåne och identifierat ett antal personer med särskilt ansvar för registret har personalansvarsnämnden granskat Malmös polismästare Stefan Sintéus och biträdande länspolismästaren Hans Nordin. Beslutet av polisens ansvarsnämnd innebär att inte heller disciplinära påföljder enligt arbetsrätten kan bli aktuella.

Skälen till nämndens beslut är att flera av de fel som kan ha begåtts är preskriberade och att andra fel inte är tillräckligt allvarliga för att leda till någon påföljd för polischeferna.

– Det är allvarligt att ingen person kan ställas till ansvar trots att flera myndigheter konstaterat allvarliga brister och trots allvarliga kränkningar av individers rättigheter. Det påverkar möjligheterna till upprättelse och det försvagar förtroendet för rättsvårdande myndigheter, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.


Den 5 mars 2015 stämde Civil Rights Defenders staten på grund av Skånepolisens romregister. Vi representerar åtta vuxna och tre barn av de cirka 4700 individer som fanns med i registret. Huvudförhandling kommer att äga rum i Stockholms tingsrätt den 14-15 och 19 december 2016.

Klicka här för mer information om processen och för att se vår film om stämningen.

Taggar