Arne Björhn lämnar Civil Rights Defenders styrelse

Civil Rights Defenders styrelseledamot Arne Björhn har på egen begäran valt att med omedelbar verkan avsäga sig sitt styrelseuppdrag.

Bakgrunden är att det kommit till styrelsens kännedom att Arne Björhn den 29 oktober blev dömd av Svea Hovrätt för otillbörlig marknadspåverkan, till ett straff på 60 dagsböter á 1000 kronor. Arne Björhn har överklagat domen till Högsta Domstolen.

Taggar