Fallet Sinthu: ”Tydligt att det finns systemfel som måste korrigeras”

Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh intervjuades av Sveriges Radio om Sinthu Selvarajah som i december 2014 dog i samband med ett polisingripande.

”Poliserna har i uppgift att se till att de minst ingripande åtgärderna används givet den situation man står inför. Här är det helt uppenbart att det handlar om en person som är obeväpnad och instängd i ett rum och att det fanns tid för poliserna att hantera situationen annorlunda”, säger han till Sveriges Radio.

I den internutredning som gjordes efter ingripandet friades alla närvarande poliser trots att de använde ett otillåtligt grepp vid ingripandet.

”I större delen av alla ingripanden går det rätt till. Ibland sker tyvärr sådana här fall och då är det rätt tydligt att det finns vissa systemfel som måste korrigeras”, säger Robert Hårdh.

Klicka här för att höra hela inslaget om fallet Sinthu.

Taggar