Kritiskt för människorättsförsvarare i Myanmar

Omvärlden måste tala klarspråk om behovet av skydd för människorättsfösvarare i Myanmar. Det säger de burmesiska aktivisterna Khin Ohmar, Aye Aye Cho och Theinny Oo som under ett sverigebesök säger att bilden av det nya Myanmar, som ett land i förändring mot demokrati, inte stämmer.

Tidigare i år släppte Burma Partnership och Assistance Association for Political Prisoners en rapport som Civil Rights Defenders stöttat både finansiellt och som samtalspart. Rapporten beskriver en tydlig försämring jämfört med reformprocessens första år och ett svalt engagemang i omvärlden. I förra veckan besökte trion Stockholm för att nyansera bilden av Myanmar.

– Rapporten visar att de som i dagsläget är mest utsatta är de som jobbar mot landkonfiskeringar och etnisk diskriminering, och kvinnliga människorättsförsvare, säger Brittis Edman, Sydostasienchef på Civil Rights Defenders.

Förutom risk för godtyckliga gripanden, trakasserier och åtal, lyfte nästan alla de 75 människorättsförsvarare som intervjuades för rapporten fram dödligt våld som ett reellt hot. Sexuella trakasserier är också utbredda bland de kvinnliga försvararna. Läget förvärras av att det råder i princip total straffrihet för brott mot människorättsförsvarare.

Rapportförfattarna listar en rad rekommendationer till såväl regeringen i Myanmar som till aktörer runt om i världen. De kräver att regeringen i Myanmar upphör med hot, trakasserier och godtyckliga frihetsberövanden av människorättsförsvarare och att landet friger de personer som fängslats endast på grund av att de arbetar med mänskliga rättigheter.

Khin Ohmar, Aye Aye Cho och Theinny Oo betonar vikten av att utländska aktörer från biståndsgivarländer, så som Sverige, konsulterar med det oberoende civila samhället på ett meningsfullt sätt. Och att de ser till situationen i hela landet.

– Det är enorma skillnader mellan stad och land, där riskerna är mycket större utanför strålkastarljuset. Genom att träffa lokala människorättsförsvarare utanför storstäderna hjälper man inte bara till att legitimera deras arbete, utan man får också en djupare förståelse för situationen. Det ökar skyddet för människorättsförsvararna, säger Brittis Edman.

Att omvärlden får upp ögonen för Myanmar är extra viktigt just nu eftersom landet står inför två viktiga händelser, menar Khin Ohmar, Aye Aye Cho och Theinny Oo. Den 8 november hålls parlamentsval och bara två dagar tidigare ska Myanmar granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Taggar