Civil Rights Defenders och RSMH granskar låsta institutioner

I Sverige har det länge saknats en oberoende civilsamhällesaktör som förmått att systematiskt bevaka situationen på låsta institutioner. Bristen på granskning gör att problemen inte diskuteras, att de drabbades röster inte hörs och att åtgärder inte vidtas. Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH) initiativ ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, handlar om att från ett människorättsperspektiv granska situationen för frihetsberövade med särskilt fokus på de mest utsatta: ungdomar, asylsökande och människor som drabbats av psykisk ohälsa.

Den 1 oktober arrangerar riksdagens ombudsmän ett seminarium om förebyggande arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders och ansvarig för arbetet, kommer att delta.

– FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är kritisk till användningen av psykiatrisk tvångsvård och rekommenderar Sverige att omedelbart vidta alla nödvändiga lagstiftande, administrativa och rättsliga åtgärder för att säkerställa att ingen hålls kvar mot sin vilja på en sjukvårdsinrättning, säger Annika Åkerberg.

Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa kommer att aktivt följa rättsutvecklingen och verka för att den sker i överenstämmelse med Sveriges internationella överenskommelser. Som en del av arbetet kommer vi att ta in kunskap genom besök på institutioner, rapporter, forskning, dialog och med personer som varit eller är frihetsberövade. På detta sätt skapas en ”watch dog” som kan granska och påverka situationen i tvångsvården, fängelser, häkten och förvar.

– Civil Rights Defenders har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör rätten till liv, frihet och integritet i olika delar av världen. RSMH har expertis och erfarenhet av arbete kring psykisk tvångsvård och mental ohälsa, säger Annika Åkerberg.

Taggar