Debatt: Backar regeringen från ministrarnas löfte?

I juli i år aviserade utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att regeringen tänker föreslå för riksdagen att en oberoende institution för de mänskliga rättigheterna inrättas i Sverige. Ett välkommet besked som det svenska civilsamhället arbetat för och väntat på länge.

FN har upprepade gånger uppmanat Sverige att i enlighet med internationella principer inrätta en institution som granskar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter på det nationella planet. FN har även erbjudit Sverige stöd i processen. Av EU:s medlemsländer har 17 stater, bland annat Danmark och Finland, inrättat sådana institutioner. Mot bakgrund såväl av Sveriges stolta tradition att hävda mänskliga rättigheter i andra länder som de rättighetskränkningar som faktiskt sker i vårt land är det hög tid att vi gör detsamma.

Wallströms och Bah Kuhnkes budskap och åtagande var tydliga men varför återspeglas inte denna beslutsamhet i årets budgetproposition? När vi nu granskar budgeten för att se hur den kommande institutionen ska finansieras finner vi – ingenting.

I budgetpropositionen meddelar regeringen som tidigare att en strategi för mänskliga rättigheter ska tas fram, och nämner att en viktig del av strategin är att föreslå ett inrättande av en oberoende nationell människorättsinstitution. Men budgeten innehåller inga tidsramar, riktlinjer eller konkreta förslag. Inte heller är några extra finansiella resurser avsatta till arbetet med vare sig strategin eller inrättandet av människorättsinstitutionen.

Detta är en del av ett debattinlägg i Svenska Dagbladet, klicka här för att läsa resten.

Taggar