Inlåst – men inte utan rättigheter

Foto: Amanda Månsson

Vi välkomnar Annika Åkerberg till Civil Rights Defenders. Annika är människorättsjurist och ansvarig för vårt arbete ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, som drivs tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Vad innebär initiativet ”Inlåst – men inte utan rättigheter”?

– Vi har fått en unik möjlighet att granska landets låsta institutioner, så som häkten och förvar, utifrån svensk och internationell rätt. Två jurister kartlägger hur individers mänskliga rättigheter skyddas i samband med ett frihetsberövande och uppmärksammar samtidigt brister och svagheter i lagen.

Varför behövs initiativet?

– Att begränsa människors liv och frihet utgör den mest ingripande inskränkning av de mänskliga rättigheterna en stat kan göra. Sverige kritiseras regelbundet av FN för att alltför lättvindigt låsa in personer. På senare tid har kritik även riktats mot tvångsvården av personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vad kan ni åstadkomma med arbetet?

– Vi kommer utveckla en metod för långsiktig och systematisk bevakning av förhållandena på olika institutioner. Genom att granska det tvång personer utsätts för kommer vi att kunna identifiera och synliggöra brister i förhållande till de krav som ställs enligt mänskliga rättigheter.

Initiativet pågår i tre år.

Taggar