Civil Rights Defenders andra yttrande i målet om skånepolisens romregister

Den 21 augusti skickade Civil Rights Defenders in sitt andra yttrande i målet om skånepolisens register över romer. I yttrandet bemöter vi statens påstående att våra klienter — elva romer som registrerats utan någon som helst koppling till brottslig verksamhet — inte registrerats på grund av sin etniska tillhörighet.

Staten har genom en skrivelse från polisen försökt ge en förklaring till varför de fanns med i registret. Men vårt huvudargument står fortfarande oemotsagt: det är deras romska etniska tillhörighet och inget annat som gjort att de registrerats.

Läs vårt yttrande här.

Taggar