Sverige bör ta FN:s rekommendationer på större allvar

I januari granskades hur mänskliga rättigheter respekteras i Sverige vid FN:s människorättsråd i den så kallade UPR-processen (Universal Periodic Review). Granskningen resulterade i en mängd rekommendationer om åtgärder Sverige bör vidta för att förbättra människorättssituationen i Sverige.

Idag antar regeringen formellt rekommendationerna vid ett sammanträde i Genève. Regeringen har åtagit sig att genomföra viktiga åtgärder som t.ex. att skapa en nationell människorättsinstitution och att bredda mandatet för Diskrimineringsombudsmannen. Civil Rights Defenders ser dock med stor oro på alla de centrala rekommendationer som Sverige valt att inte ta sig an.

Bland dessa finns exempelvis rekommendationerna om ett stärkt arbete mot etnisk profilering, att ratificera ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter och att etablera tortyr som ett särskilt brott i svensk lagstiftning.

– Det är uppseendeväckande att regeringen inte lägger ribban högre, säger John Stauffer, rättschef på Civil Rights Defenders. Vi hade gärna sett att Sverige tog rekommendationerna från FN på större allvar. Det rättsliga läget för exempelvis samer lämnar mycket i övrigt att önska, och där behöver regeringen säkerställa att svensk lagstiftning ligger i linje med internationella urfolksrättigheter, avslutar John Stauffer.

Taggar