Svaromål från Svenska Staten

Den 5 mars stämde Civil Rights Defenders staten vid Stockholms tingsrätt som ombud för elva personer som fanns med i skånepolisens etniska register över romer. Den 1 juni kom statens svaromål.

Bild från inlämningen av stämningsansökan. Foto: Frida Nilson/Civil Rights Defenders

Staten, som här representeras av Justitiekanslern, bestrider käromålet. Med andra ord menar staten att vi har fel i vårt påstående att våra klienter registrerats enbart på etnisk grund.

Detta motiveras med att registret upprättades ”för att tillgodose behov i polisens brottsbekämpande verksamhet” och inte för att kartlägga etnicitet. Men staten förklarar inte varför just våra klienter – samtliga ostraffade, tre av dem barn – finns i registret och bemöter alltså inte vårt argument att just dessa elva personer registrerats enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Staten ifrågasätter inte att våra klienter är ostraffade och att de inte varit misstänkta för brott.

Nu kommer Civil Rights Defenders att bemöta svaromålet. I vårt yttrande kommer vi att påpeka att vårt mål handlar om just dessa elva individer. Vi har inte fått någon förklaring till varför just dessa personer finns med i registret eller någon anledning att tro att de registrerats på annan grund än etniska tillhörighet. Att registret i dess helhet upprättats som en del av polisens brottsbekämpande verksamhet är irrelevant i förhållande till dessa elva individer. Vår övertygelse om att de utsatts för diskriminering och etnisk profilering kvarstår och på den grunden förtjänar de upprättelse.

Läs även våra kommentarer gällande JO:s granskning av registret här.

Taggar