Ökat våld mot Damas de Blanco på Kuba

De senaste veckorna har våldet mot de kubanska människorättsförsvararna Damas de Blanco trappats upp avsevärt. Misshandel, trakasserier och olika typer av tortyr har blivit rutin och antalet gripanden har på mycket kort tid skjutit i höjden. Myndigheternas allt kraftigare våld är ett resultat av att aktivisterna utnyttjar sin rätt att protestera, och av att de visar upp bilder på politiska fångar.

Civil Rights Defenders och nätverket Forum for Rights and Freedoms varnar för den förvärrade situationen för människorättsförsvarare på Kuba. Vi noterar även med stor oro det internationella samfundets passiva förhållningssätt till situationen, särskilt från USA, EU och Vatikanen. Medan det internationella samfundet står tysta och ser på, tillåts den kubanska regeringen fortsätta sitt förtryck.

I enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, (vilken Kuba har undertecknat) den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (Som Kuba skrivit på men inte ratificerad), och med vad FN:s särskilde rapportör om rätten till mötes- och föreningsfrihet, Maina Kiai, nyligen tydliggjorde i sin slutrapport, är stater skyldiga att säkerställa människors rätt till ett fullt utövande av mötesfrihet, föreningsfrihet och att delta i fredliga demonstrationer.

Civil Rights Defenders och Forum for Rights and Freedoms uppmanar det internationella samfundet att agera mot de allvarliga människorättskränkningar som pågår mot människorättsförsvarare på Kuba. Det är dags att EU och USA, vilka båda är angelägna om att förbättra relationen till den kubanska regeringen, använder sitt inflytande och står upp mot den alarmerande situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Taggar