Öppet brev till Sveriges statsminister Stefan Löfven

Den 20 januari skickade Civil Rights Defenders ett öppet brev till Sveriges statsminister Stefan Löfven med anledning av att Sverige den 26 januari granskas av FN:s människorättsråd i den så kallade UPR-processen.

Civil Rights Defenders välkomnar regerings intention att göra mänskliga rättigheter till en hörnsten både nationellt och inom utrikespolitiken. Vi ser positivt på de starka ställningstaganden mot rasism, sexism och homofobi och för allas lika värde som kom till uttryck i regeringsförklaringen, och välkomnar initiativet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Sverige har stor trovärdighet i frågor gällande mänskliga rättigheter internationellt och det är glädjande att Sverige är ett land som tar mänskliga rättigheter på allvar. Samtidigt ser vi med oro på hur rasismen breder ut sig i både Sverige och i Europa och den strukturella diskrimineringen av minoriteter kvarstår. Detta, tillsammans med händelserna i Frankrike i början på året, riskerar att leda till att rättigheter urholkas och att framförallt minoriteter i vårt samhälle drabbas ytterligare.

Civil Rights Defenders vill i och med detta göra statsminister Stefan Löfven extra uppmärksam på behovet och vikten av att skapa en oberoende människorättsinstitution som tar ett helhetsgrepp kring människorättsfrågor. En institution som kan driva ett arbete för att garantera allas mänskliga rättigheter och säkerställa att Sverige lever upp till internationella åtaganden.

Läs det öppna brev till Stefan Löfven i sin helhet här.

Taggar