Ännu ingen anledning att glädjas för Kuba

Den 18 december höll Barack Obama ett tal om att inleda arbetet med att ”normalisera” relationen mellan USA och Kuba. Civil Rights Defenders ser inte att detta i sig kommer att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet.

Fidel Castros och Raúl Castros regeringar är och har varit ansvariga för de omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter som de kubanska medborgarna lidit under sedan maktövertagandet i januari 1959. De är också arkitekterna bakom det politiska system som omöjliggör för kubaner att fritt använda sina medborgerliga och politiska rättigheter.

Barack Obamas huvudargument till varför USAs politik gentemot Kuba behöver förändras är att den förda politiska linjen inte uppnått målet om att bidra till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Samma skäl anförde EU-kommissionen i våras när man inledde förhandlingar med den kubanska regeringen om ett första bilateralt avtal mellan EU och Kuba.

Civil Rights Defenders samarbetar sedan dess med den kubanska kampanjen Por Otra Cuba för att bidra till att förhandlingarna mellan EU och Kuba ska få så positiva konsekvenser för de mänskliga rättigheterna som möjligt.

Det var rätt att EU prövade en ny politisk väg när man inledde förhandlingarna med Kuba i våras, och det är nu positivt att USA reviderar sin politik. Civil Rights Defenders anser därför att det i detta skede är nödvändigt, och för första gången möjligt, att USA och EU för en gemensam linje när det kommer till mänskliga rättigheter och demokrati på Kuba.

Det är också positivt att länderna återupprättar diplomatiska relationer, och att det blir lättare för kubaner och amerikaner i USA att resa till Kuba. Dessutom är det positivt för hela regionen att den kubanska regeringens kritiska tonläge mot USA nu måste dämpas.

Däremot finns det ännu inget som tyder på att Raúl Castro är intresserad av att öppna upp det politiska systemet i landet. I ett tal i kubansk TV den 18 december, bekräftade han de nya relationerna med USA men lovade inget om förändringar när det kommer till de mänskliga rättigheterna. Och i förra veckan, bara en månad före den förhandlingsrunda som skulle handla om just vilka krav EU kan ställa på Kuba om mänskliga rättigheter, avbröt han förhandlingarna utan att förklara varför.

– Nyckeln till positiv förändring på Kuba ligger inte hos den kubanska regeringen. Den har haft mer än 50 år på sig att visa vilja till förändring. Nyckeln ligger istället i den kraft som ett starkt civilt samhälle – som vilar på de mänskliga rättigheterna – utgör. Och det är när den kraften har fått genomslag i politisk förändring på Kuba som det kommer att finnas anledning att glädjas, säger Erik Jennische, programchef för Latinamerika på Civil Rights Defenders.

Taggar