Smutskastningskampanj mot Vanja Calovic intensifieras

Vanja Calovic, chef för anti-korruptionsorganisationen MANS, är måltavla för en pågående och offentlig smutskastningskampanj av media i Montenegro. Civil Rights Defenders ser med oro på utvecklingen och kräver att lokala myndigheter omedelbart agerar och ställer ansvariga inför rätta.

Vanja Calovic arbetar aktivt mot korruption i Montenegro och har vid flera tillfällen utsatts för offentligt iscensatta smutskastningskampanjer. På grund av sin utsatta situation i Montenegro var Vanja Calovic en av de första människorättsförsvararna på Västra Balkan som inkluderades i Natalia Project.

Denna gång publicerades och spreds smutskastningskampanjen via Montenegros dagstidning ”The Informer” som är känd för att attackera och hänga ut regimkritiker. I ett uppenbart försök att underminera Vanja Calovics arbete publicerade tidningen kränkande sexuella bilder och hävdade att de föreställde Vanja Calovic. Publiceringen var ett avsiktligt försök att kränka och förstöra hennes personliga och yrkesmässiga integritet och undergräva MANS arbete. Vanja har vid flera tillfällen utsatts för liknande hatkampanjer: i maj 2014 genomfördes ett medie-drev mot henne efter att MANS avslöjat oegentligheter i flera kommuner vid lokala val såsom mutor och köpta röster.

– Regeringen i Montenegro ska bistå människorättsförsvarare så att de kan utföra sitt arbete utan hinder och rädsla för repressalier. Ett tydligt budskap måste sändas om att fördöma dessa attacker och ansträngningar måste göras för att ställa ansvariga inför rätta, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

Vanliga hot riktade mot kvinnliga människorättsförsvarare:

Hot från familj, släkt och män. Hoten är ofta kopplade till en traditionell syn på kvinnorollen. En roll som påverkats av det arbete de utför. Ofta anses deras arbete skämma ut familjen och släkten och går emot traditionella värderingar.

Offentlig smutskastning kopplat till integritet och sexualitet. Det är vanligt att kvinnor hängs ut på nätet och i media där deras sexualitet eller person ifrågasätts. Målet är att svartmåla, skapa mytbildning och diskreditera deras arbete.

Hot om sexuellt våld. Det är vanligt att dessa hot både sker i det tysta och publikt. Våldtäkt är mer stigmatiserat i repressiva traditionella samhälle och kan skada en kvinnas rykte. Kvinnor löper också större risk än män att utsättas för sexuellt våld vid attacker.

Hot mot familjen. Vanligt förekommande mot kvinnor som ska tystas. Används också mot män men familjebanden starkare kopplat till kvinnor som förutsätts sätta sin familjs säkerhet före sin egen.

Taggar