EU måste pressa Kuba till respekt för mänskliga rättigheter

Foto: Civil Rights Defenders

EU och Kuba har nyligen avslutat den andra avtalsförhandlingen om politisk dialog och bistånd. För att säkerställa att avtalet leder till förbättringar vad gäller mänskliga rättigheter på Kuba har Civil Rights Defenders tillsammans med den kubanska kampanjen, Por Otra Cuba, tagit fram en plattform för hur förhandlingarna bör genomföras och vad som bör ingå i avtalet.

I början av 2014 inleddes förhandlingar mellan EU och Kuba om att ingå ett bilateralt avtal om politisk dialog och bistånd. Kuba är i nuläget det enda landet i Latinamerika som EU inte har ett bilateralt avtal med. Orsaken är den kubanska statens totala brist på respekt för mänskliga rättigheter.

När den kubanska regeringen 2008 undertecknade Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) innebar det ett första steg på vägen mot förändring. Men sedan dess har inga förbättringar vad gäller mänskliga rättigheter skett.

EU bör ställa kravet att Kuba inleder arbetet med att ratificera och implementera konventionerna för att det ska bli något avtal. Under förhandlingsarbetet måste EU föra en öppen dialog med det kubanska civila samhället och den politiska oppositionen för att det slutgiltiga avtalet ska ha legitimitet hos befolkningen.

Under förhandlingarnas gång har det också framkommit att EU utöver avtalet om politisk dialog och bistånd, avser skriva ett handelsavtal med Kuba. Plattformen slår fast att inget handelsavtal bör ingås innan Kuba har ratificerat och implementerat människorättskonventionerna.


Läs om plattformen i sin helhet här: Platform for Discussion on the Current EU-Cuba Negotiations.

Taggar