Kvinnliga människorättsförsvarare straffas med offentlig smutskastning

Ett liv i människorättens tjänst innebär risk för hot, våld, fängelsestraff och förtal. Som kvinna riskerar du utöver detta offentligt smutskastning kopplat till din integritet och sexualitet.

Att förtala och kränka kvinnliga människorättsförsvarare är en väl beprövad metod och används flitigt av repressiva regimer och krafter som vill tysta.

Den senaste i raden att utsättas för offentlig smutskastning är Natalia Project-bäraren och chefen för den Montenegrinska människorättsorganisationen MANS, Vanja Calovic. Som landets mest välkända korruptionsmotståndare har hennes outtröttliga kamp mot organiserad brottslighet och missbruk av statliga fonder retat upp landets makthavare. I slutet av juni hängdes hon ut i dagstidningen The Informer på ett mycket komprometterande sätt i text och bilder från en video med kränkande sexuella anspelningar.

MANS dementerade dessa påståenden kort efter att artikeln publicerats och på en presskonferens sa Vanja Calovic ”det här är den smutsigaste kampanjen någonsin i Montenegros historia och regeringspartiets sätt att hämnas”. Att hon blir utsatt för offentlig smutskastning härledde MANS till att organisationen publicerat flera rapporter och ljudupptagningar med bevis på hur det regerande partiet ”Democratic Party of Socialist” missbrukar sin makt och statliga fonder. Nyligen kommenterade premiärministern Milo Đukanović händelserna i riksdagen men fördömde inte händelsen – istället uppmanade han myndigheterna att utreda om sexvideon var autentisk.

– Den pågående smutskastningen av Vanja Calovic är ett tydligt exempel på hur man försöker tysta kvinnliga människorättsförsvarare. När vi planerar skyddsinsatser är det därför viktigt att beakta de specifika hot och risker som just kvinnor utsätts för, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Att hot mot kvinnor tar sig ett annat uttryck än mot män bekräftas också av FN’s specialrapportör för MR-försvarare Margaret Sekaggya. I sin årliga rapport 2011 skrev hon om kvinnliga människorättsförsvarares situation och konstaterade att kvinnor löper en större risk än män att drabbas av specifika former av våld och övergrepp som ofta är kopplade till traditioner, normer och uppfattningar om kvinnans roll i ett samhälle.

Vanliga hot riktade mot kvinnliga människorättsförsvarare:

Hot från familj, släkt och män. Hoten är ofta kopplade till en traditionell syn på kvinnorollen. En roll som påverkats av det arbete de utför. Ofta anses deras arbete skämma ut familjen och släkten och går emot traditionella värderingar.

Offentlig smutskastning kopplat till integritet och sexualitet. Det är vanligt att kvinnor hängs ut på nätet och i media där deras sexualitet eller person ifrågasätts. Målet är att svartmåla, skapa mytbildning och diskreditera deras arbete.

Hot om sexuellt våld. Det är vanligt att dessa hot både sker i det tysta och publikt. Våldtäkt är mer stigmatiserat i repressiva traditionella samhälle och kan skada en kvinnas rykte. Kvinnor löper också större risk än män att utsättas för sexuellt våld vid attacker.

Hot mot familjen. Vanligt förekommande mot kvinnor som ska tystas. Används också mot män men familjebanden starkare kopplat till kvinnor som förutsätts sätta sin familjs säkerhet före sin egen.

Taggar ,