JO följer Civil Rights Defenders linje och riktar stark kritik mot polisen

Tre män har sedan 2010 kämpat för upprättelse efter att de på felaktiga grunder misstänktes planera ett bombattentat och greps i sina hem under brutala former. Den 13 juni meddelade Justitieombudsmannen, sitt beslut och riktade stark kritik mot hur polis och åklagare agerat.

– Det är glädjande att JO går på Civil Rights Defenders linje och riktar kritik mot polisen för allvarliga brister i hanteringen av fallet som ledde till brutala gripande av fyra oskyldiga män. Samtidigt är det beklagligt att det tagit JO två år att komma fram till beslutet och att man valt att inte granska polisens oproportionerliga våldsanvändning, säger Robert Hårdh chef på Civil Rights Defenders.

Tidigt på morgonen den 30 oktober 2010 stormades familjen Khalailis och tre släktingars hem av tungt beväpnad polis. Nizar Khalailis släktingar greps misstänkta för att ha planerat ett bombattentat mot köpcentrer Femman i Göteborg och han själv skulle föras in till polisstationen för vittnesförhör. Vid gripandet var polisens agerande våldsamt: fönster krossades, dörrar forcerades och männen greps framför ögonen på sina barn. Men trots stort polisiärt pådrag lades förundersökningen några dagar senare ner på grund av bristande bevisning och eftersom fallets huvudvittne inte bedömdes trovärdig.

I slutet av 2012 JO-anmälde tre av de fyra drabbade männen polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten med Civil Rights Defenders som deras juridiska ombud. I anmälan var Civil Rights Defenders mycket kritiska mot polisens hantering av fallet och påpekade att polisens våldsamma tvångsåtgärder var oproportionerliga, att förundersökningen hade allvarliga brister och att deras mänskliga rättigheter inte respekterades.

I sitt beslut är även JO mycket kritisk till polisens hantering av fallet och pekar på att polisens utredning brast på flera allvarliga punkter. Speciellt kritisk är JO mot det faktum att följden av polisens agerande inte bara drabbade oskyldiga som frihetsberövades utan också att hela familjer utsattes för kränkningar i sina hem. Precis som Civil Rights Defenders är JO kritisk mot att viktiga uppgifter som talade för de misstänktas oskuld ignorerades medan huvudvittnets uppgifter accepterades okritiskt. Vidare ser JO mycket allvarligt på att männen inte fick offentliga försvarare.

JO:s beslut visar tydligt att rättssäkerheten inte kan åsidosättas ens när det finns misstanke om terrorbrott eller när polisen arbetar under hård tidspress.

Anmärkningsvärt är dock att JO valt att inte belysa själva tillvägagångsättet under polisinsatsen med hänvisning till att åklagaren som tidigare utrett dessa frågor kommit fram till att brott inte kunde styrkas.

Civil Rights Defenders välkomnar JO:s beslut och hoppas att detta kan leda till förbättringar av polisens rutiner och kontrollmekanismer över de arbetsmetoder som används vid terroristbekämpning. Samtidigt är det problematiskt att JO valt att inte att inte göra en självständig bedömning av det oproportionerliga våld som präglade polisinsatsen. Civil Rights Defenders ser mycket allvarligt på att polisen kan utsätta män, kvinnor och barn för grova kränkningar utan nämnvärda juridiska konsekvenser.

– Människor, i detta fall även barn, måste kunna få upprättelse när de drabbas av övergrepp från staten. Därför överväger vi nu att driva frågan om skadestånd vidare, säger Robert Hårdh.

Läs JO-anmälan här.


Läs också: Civil Rights Defenders JO-anmäler polis och åklagare

Taggar