Civil Rights Defenders JO-anmäler polis och åklagare

Den 30 oktober 2010 stormades Mohammed, Mahmoud och Nizar Khalailis bostäder vid sextiden på morgonen under ytterst brutala former av tungt beväpnad polis. Vid ingripandena genomfördes även husrannsakan. Ingripandena grundades på att polisen misstänkte att de tre männen planerade en terrorattack. Men förundersökningen och det underlag som låg till grund för polisens insats hade visat sig vara felaktiga redan innan ingripandena.

De tre männen JO-anmäler nu Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten. Civil Rights Defenders är deras ombud.

– I en rättsstat är det viktigt att polisens och åklagarmyndighetens arbete styrs av ett regelverk som garanterar individens rättssäkerhet, inte minst i fråga om terroristbrott. Inskränkningar i individens rättigheter kan godtas, men bara under de förutsättningar som framgår av Europakonventionen, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Bristerna i utredningen ledde i detta fall till att inte endast de misstänkta drabbades utan även deras familjer. Mohammeds maka och barn blev förda till polisstationen för förhör varvid deras 10-åriga son fick åka ensam i en polisbil till polisstationen. Vidare fick Nizars fru klä på sig under ett täcke under bevakning av manliga poliser efter att hennes barn fick hämta kläder till henne. ”Omsorgen av barn och behandling av tredje man i samband med husrannsakan och frihetsberövande har anmärkningsvärt nog inte fått den plats den förtjänar i ett rättssystem”, skriver Civil Rights Defenders i den JO-anmälan som organisationen lämnat in.

Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten har genom sitt agerande brustit i sin myndighetsutövning på ett sätt som strider mot svensk rätt och som kränkt anmälarnas rätt till personlig frihet och rätt till privat- och familjeliv, hem och korrespondens som skyddas i artikel 5 och 8 i Europakonventionen.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten menar i sina yttranden att de var under stor press med tanke på brottets allvarliga karaktär och misstankarna om att ett bombdåd var nära förestående.


Läs JO-yttrandet här och kompletteringen till yttrandet här.

Taggar